Allah’ın sıfatlarının neler olduğunu ilmihal kitaplarından araştırınız

6
128

Allah’ın sıfatları nelerdir, allah’ın sıfatları ilmihal kitabı, İlmihal kitabına göre Allah’ın sıfatları nelerdir,

Allah’ın sıfatları iki ana gruba ayrılmaktadır, bunlardan ilki; Zati sıfatlar, ikincisi ise; sübüti sıfatlar.

Zati Sıfatlar

1-Vücud : Var olmak demektir.

2-Kıdem : Ezeli olmak başlangıcı olmamak demektir.

3-Beka : Varlığının sonu yoktur, ebedidir.

4-Vahdaniyyet : Benzeri olmamak, tektir:

5-Muhâlefetün li’l-havâdis :  Sonradan olan şeylere benzememek.

6-Kıyam binefsihi : Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

 

Sübüti Sıfatlar

1-Hayat : Diri ve canlı olmak anlamına gelir.

2-İlim : Bilmek anlamına gelir, Allah her şeyi bilir.

3-Sem’i : İşitmek.

4-Basar : Görmek.

5-İrade : Allah dilediğini yapar.

6-Kudret : Allah sonsuz kudret sahibidir.

7-Kelam : Allah söz sahibidir.

8-Tekvin : Allah yaratıcıdır.

 

6 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here