Antisemitizm Hakkında Bilgi

0
102

ANTİSEMİTİZM, Yahudi düşmanlı­ğı. Roma İmparatorluğu dönemin­de, isa’nın çarmıha gerilişinin öcü­nü almak amacıyla İskenderiye’de bir Yahudi katliamı düzenlendi.

Ortaçağ’da da Hıristiyan inancını her türlü Yahudi sızmasından korumak düşüncesiyle, Batı Avrupa’da bas­kılarla karşılaşan ve kovulan Ya­hudiler Doğu Avrupa’ya sığındılar. Toprak sahibi olamayan Yahudi­ler, faizle para vermek Hıristiyan-lara yasak olduğu için, faizcilik ya­parak kentlerde yerleştiler ve zen-ginleştiler.

Bu zenginlik, Hıristiyan-larda, Yahudilere karşı kin ve kıs­kançlığı daha da artırdı. Yahudi­ler özellikle XIX. yy’da ekonomik ve siyasi alanlarda önemli mevki­ler sağladılar. Bu durum Yahudi düşmanlığını giderek bir öğreti du­rumuna getirdi. Çarlık Rusya’sın­da ve Doğu Avrupa’da Yahudilere karşı pogrom adı verilen kanlı bas­kınlar düzenledi.

Antisemitizm en şiddetli biçimde 1933’te iktidara ge­len Hitler ve Nazi Partisi tarafın­dan uygulandı. Almanya’da ve Al­manların II. Dünya Savaşı’nda işgal ettikleri ülkelerde Yahudiler toplama kamplarında sistemli bir biçimde yok edildiler.

1933 ile 1945 arasında, çoğu polonyalı yahudi olmak üzere en az 6 milyon Avrupalı yahudi öldürüldü. Bugün bir çok ülkede Antisemitizm, yahudileri toplumsal planda soyutlama biçiminde görülmektedir. Antisemitizm, yayılmacı bir siyaset uygulayan İsrail’in politikasına karşı olmakla karıştırılmamalıdır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here