Aşık Paşazade ve Aşık Şenlik Hakkında Bilgi

1
135

ÂŞIK PAŞAZADE, tarihçi (Amasya 1400-İstanbul 1502?). 14. yüzyılın şair ve mutasavvıflarından Âşık Paşa’nın üçüncü kuşaktan torunudur. Yaşamı üze­rine kesin bilgi yoktur. Aşık Paşazade (Âşık Paşaoğlu) Tarihi, (Tevârih-i Al-i Osman-Osmanlı Soyu­nun Tarihi). Derviş Ahmet Âşıki adıyla anılan Âşık Paşazade (1400-1502?), Sü­leyman Şah’tan başlattığı Osmanlı tarihi­ni Fatih döneminin sonuna kadar getirir (1482). Arada nazım parçalan da bulu­nan bu 166 bölümlük (bâb) yazma eser, çeşitli kişilerin eklemeleriyle sürdürül­düğü gibi, elde bulunan 14 yazma nüsha­sı da kopya edenlerin (müstensih) ihmal ve yanlışlan yüzünden birbirini tutmaz. Görgü, bilgi ve araştırmalarına dayana­rak yazdığı II. Murat ve Fatih dönemleri öncesini de başka tanıkların bilgilerine dayandırır. Dilce yalın, anlatımı açık se­çik olan eser (yazım başlangıcı 1476) çe­şitli nüshalannı değerlendiren bilim adamlannca bastırıldı.

ÂŞIK ŞENLİK, saz şairi (Çıldır 1850-? 1913) Asıl adı: Hasan, takma adı Şenlik yüzünden unutulmuştur. 19. yüzyılda Kars dolaylannda yerleşen Karapapaklı-lar boyundan olduğu anlaşılır. Yakın za­mana kadar gölgede kalan adı ve ünü, çağdaş yöntemlerle yerinde araştırma, derleme ve saptamalar yapan Ensar As­lan’ın çalışmasıyla açığa çıktı: Çıldırlı Âşık Şenlik (1975).

Önceki MakaleAşık Çelebi Hakkında Bilgi Şiirleri
Sonraki MakaleAşık Veysel Hayatı Şiirleri Hakkında Bilgi

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz