Atatürk’ün hayatı biyografisi ingilizce sunum

0
630

mustafa kemal biyografisi
mustafa kemal biyografisi
Akıcı bir sunum olsun ve biraz uzun olsun aynı zamanda ilgi çekici olsun istiyorum, yardımcı olabilir misiniz.

Atatürk’ün hayatı ile ilgili bir yazı, bu yazının türkçesini de yine yazının devamından ulaşabilirsiniz, bu yazıyı görsellerle destekleyerek güzel bir sunum hazırlayabilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk (19 May 1881 – 10 November 1938) was a Turkish army officer, revolutionary, and founder of the Republic of Turkey, serving as its first President from 1923 until his death in 1938. His surname, Atatürk (meaning “Father of the Turks”), was granted to him in 1934 and forbidden to any other person by the Turkish parliament.

Atatürk was a career military officer in the Ottoman Empire, rising to the rank of general during World War I. Following the Empire’s defeat and subsequent dissolution, he led the Turkish National Movement in the Turkish War of Independence. Having established a provisional government in Ankara, he defeated the forces sent by the Allies, eventually leading to victory in the Turkish War of Independence. Atatürk then embarked upon a program of political, economic, and cultural reforms, seeking to transform the former Ottoman Empire into a modern and secular nation-state. Under his leadership, thousands of new schools were built, primary education was made free and compulsory, and women were given equal civil and political rights, while the burden of taxation on peasants was reduced. His government also carried out an extensive policy of Turkification. The principles of Atatürk’s reforms, upon which modern Turkey was established, are referred to as Kemalism. His achievements in Turkey are an enduring monument to Atatürk.

Türkçesi

Mustafa Kemal Atatürk (19 Mayıs 1881 – 10 Kasım 1938), 1923 yılından 1938’de ölümüne kadar ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yapan bir Türk ordusu subayı, devrimci ve kurucusu idi. Soyadı Atatürk’tür. Türkler “olarak anılacaktır), 1934’te kendisine tanınmış ve TBMM tarafından başka herhangi bir şahsa yasaklanmıştır.

Atatürk, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nda kariyer yapmış bir askeri subaydır ve İmparatorluğun yenilgisinden ve sonrasında dağılmasından sonra Kurtuluş Savaşı’nda Türk Ulusal Hareketi’ne liderlik etmiştir. Ankara’da geçici bir hükümet kurduktan sonra Müttefikler tarafından gönderilen güçleri yenerek sonunda Kurtuluş Savaşı’nda zafer kazandı. Atatürk daha sonra, eski Osmanlı İmparatorluğu’nu çağdaş ve laik bir ulus devlet haline dönüştürmek isteyen bir siyasi, ekonomik ve kültürel reform programına başladı. Liderliğinde, binlerce yeni okul inşa edildi, ilköğretim ücretsiz ve zorunlu hale getirildi ve kadınlara eşit medeni ve siyasi haklar verildi, buna karşılık köylüler üzerindeki vergilendirme yükü azaltıldı. Hükümeti de kapsamlı bir Türkleştirme politikası uyguladı. Atatürk’ün modern Türkiye’nin kurulduğu reform ilkelerine Kemalizm denir. Türkiye’deki başarıları Atatürk’ün kalıcı bir anıtı.

Önceki MakaleKarışımların ayrılmasının, ülke ekonomisine katkısı
Sonraki MakaleSosyal bilgi elde edebilmek için kimlerden ve nelerden faydalanırız

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz