Ayrıeşeylilik Nedir? Ne Anlama Gelir Kısa Bilgi

0
63

AYRIEŞEYLİLİK, aynı türden canlı­larda, eşey organları birbirinden değişik bireylerin bulunması, erkek ve dişinin ayrı ayrı gelişmesi. Ayrıeşeylilik genel­likle çokhücreli canlıların bir özelliğidir. İlkel yapılı çokhücrelilerde, bu kuralın dışında kalan oldukça çok sayıda canlı bulunmasına karşın, özellikle omurgalı­lar nerdeyse tümüyle ayrıeşeylidir ve en gelişmişlerini oluşturan sürüngenler, kuşlar ve memelilerde kural dışı yoktur. Ayrıeşeyli canlılardan erkek ve dişi bi­reyler, birincil (cinsel organlara ilişkin) ve ikincil (bedenin geri kalan bölümle­rinde görülen) cinsiyet özyapılarıyla bir­birlerinden kesinlikle ayrılırlar.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here