Bilim Felsefesi Hakkında Bilgi, Tanımı, Konusu

0
146

Bilim felsefesi özellikleri, tanımı, konusu, kısaca bilgi, konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

BİLİM FELSEFESİ

A. BİLİM FELSEFESİNİN TANIMI – KONUSU

Bilgi ile bilim felsefesi birbirlerinden farklı iki kavramdır. Bilim felsefesi; bilimsel kesinlik ve bilimsel sistem düzeyine erişen bir bilgiyi inceler. Bilim felsefesinin gelişmesine katkıda bulunan belli başlı filozoflar vardır.

Harezmi: Matematik, astronomi ve coğrafya ile ilgilenmiş. En büyük katkısı geometride olmuştur.

İbn-i Sina: Fizik, kimya, astronomi ve müzik gibi alanlarda çalışmalar yapmış. Anatomi ve
Fizyoloji de etkili olduğu gibi hastalıkların psikolojik kaynaklı da olabildiğini bulmuştur.

Beyruni: Matematik, astronomi ve coğrafya ile ilgilenmiştir. Trigonometri de çok faydalı olmuştur.

Ayrıca bilim felsefesi 19 yy da doğup 20 yy da gelişmiştir. Amacı bilimin mantıksal yapısını, niteliğini işleyişini incelemek olmalıdır ve kişiyi aydınlatmalıdır.

B. BİLİMSEL YÖNTEMİN ÖZELLİKLERİ

Bir araştırmada şu aşamalar mutlaka olmalıdır:
Problemin belirlenmesi Gözlemlerin yapılması Varsayımların kurulması Deney ve gözlemlerin test edilmesi Teori haline getirilmesi Yasaların oluşturulması

C. BELLİ BAŞLI YAKLAŞIMLAR

1. Bilimi Ürün Olarak Ele Alanlar: Bilim olmuş – bitmiş bir şeydir. Çünkü; sadece olmuş – bitmiş şeyler anlaşılabilmektedir.

Reıchenbach: Her sembolün olgusal dünyada gösterilebilmesi gerektiğini savunur.

Carnap: Ek olarak önermelerin pekiştirilebilir ve sınanabilir olması gerektiğini de savunur. Dili analiz etmeyi uygun bulmuştur.

Wittgenstein: Carnap’ın dil analizini benimsemiştir. Ancak dilin yapısıyla evrenin yapısı anlaşılabilir.

2. Bilimi Etkinlik Olarak Ele Alanlar: Bilim bilim adamlarının bir etkinliğidir. Yani; bilimin ne olduğunu ancak onu ortaya koyanların içsel yapısını, inançlarını, ilişkilerini vs. incelemekle mümkün olabilir.

Kuhn: Bilimi bilim adamlarının bir etkinliği olarak görür. Bunu benimserken PARADİGMA kavramından faydalanır.

PARADİGMA: Bir gerçekliğin ortak terimlerle algılanışını ve anlaşılmasını sağlayan kavramsal çerçeve.

Toulman: Darwin’in evrim teorisinden faydalanır. (Güçlüler her zaman kazanır.) Yani; güçlü teoriler, etkinlikler her zaman kazanır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here