Büyük Menderes ve Küçük Menderes Irmağı Hakkında Bilgi

0
167

MENDERES   IRMAĞI   (BÜYÜK),

Ege bölgesi’nin İç Batı Bölümün’de Ana­dolu ırmak. Uzunluğu 584 km. Bölgede­ki çeşitli dağlardan doğan suların birleş­mesiyle oluşur. Denizli’nin Sarayköy İlçesi’nin batısından Aydın İli sınırlarına girer, batı doğrultusunda akerkçn Kuyu-cak yakınlarında Dandalas Çayı, kuzey­den Horsunlu, Feslek, Ortakçı derelerini aldıktan sonra, Atça yöresinde öteki kol­larına oranla suyu en fazla olan ve üze­rinde Kemer Barajı’nın bulunduğu Çine Çayı ile birleşir. Batıdan Çine Çayı’nı da alan ırmak, Aydın Dağlan’ndan inen Ta­bakhane, Ilıca, Yalkı Morali, vb. dereler­le beslenerek Söke’nin doğusunda güne­ye kıvrılır. ” Bafa Gölü’nün kuzeybatısından geçerek Akköy’ün do­ğusunda Ege Denizi’ne dökülür. Akaçla­ma havzası 25.000 km’yi bulur. Suları ilkbaharda yükselirken yaz aylarında azalır. Irmağın ilkçağlardan bu yana taşı­dığı alüvyonlar Söke’ye kadar uzanan ovayı doldurdu, Latmos Körfezinin ağ­zını tıkayarak Bafa Gölü’nü (50 km2) oluşturdu. Aynı şekilde bu olgudan etki­lenen antikçağın en önemli liman kentle­ri Miletos, Magnesia, Laodicea da kıyı­dan içeride kaldılar.

MENDERES IRMAĞI (KÜÇÜK), Ege Bölgesi’nin güneyinde ırmak. Uzun­luğu 175 km. İzmir’in Ödemiş İlçesi’nin kuzeyinde, Manisa sınırında Bozdağ’dan doğar. İzmir İli toprakları boyunca önce güney yönünde, daha sonra batı yönüne dönerek Bozdağ, Aydın Dağları arasın­daki çöküntü havzasında akar, Torbalı İlçesi’nde güneye, Selçuk İlçesi’nde batı­ya kıvrılarak Kuşadası Körfezi’nde Ege Denizi’ne dökülür. Akaçlama havsazı 3.000 km2‘yi bulur. Kuşadası’nın kuze­yinde yer yer küçük göllerin görüldüğü bir bataklık alanda uzanır ve geniş kum­sal bir kıyı kuşağında denize ulaşır. Kış aylarında sulan çok azalır. Suladığı Kü­çük Menderes Ovası çok verimlidir.

Önceki MakaleGökyüzü Neden Mavidir Nasıl Mavi Görünür ?
Sonraki MakaleMenopoz Dönemi Nedir Belirtileri Nelerdir Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz