Büyük Selçuklu Topraklarında Kurulan Devletler Hakkında Bilgi

1
185

Büyük Selçuklu Topraklarında Kurulan Devletler

Irak ve Horasan Selçukluları (1119-1194):

* Büyük Selçuklu hanedanı mensuplarından Mahmut tarafından başkent Merv olmak üzere oluşturulan devlettir.
* Harizmşahlar tarafından yıkılmıştır. Kirman Selçukluları (1048-1187):
* Alparslan’ın büyük kardeşi Kavurt Bey tarafından Kirman bölgesinde kurulmuştur.
* Kirman bölgesine göç eden Oğuzlar tarafından yıkılmıştır.

Suriye Selçukluları (1069 -1118):

* Suriye, Lübnan ve Ürdün bölgelerine hakim olmuştur.

* Anadolu Selçuklu Devleti’yle savaşmışlardır.

* Haçlılarla mücadele etmişler, fakat başarılı olamamışlardır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1077 1308):

Anadolu Türk tarihi konusunda ele alınacak.

Harizmşahlar Devleti (1097 -1231)
* Aral gölünün güneyine Harizm bölgesi denilmiştir.
* Selçuklu Devleti’nde Harizm valisi olarak görev yapanlar, bölgede bağımsız duruma gelmek istemişler, Sencer’in ölümü üzerine de kesin olarak bağımsız devlet durumuna gelmiştir.
* Maveraünnehir, Türkmenistan, Iran ve Afganistan’ın kuzey bölgesine egemen olmuşlardır.
* Moğol hükümdarı Cengiz Han karşısında başarısız olan Harezmşahlar en son Anadolu Selçuklu Devleti’ne Yassıçemen savaşında mağlup olarak yıkılmışlardır.

Şam Atabeyliği (Börililer) (1128-1154):

Haçlılar ve Batinililerle mücadele etmişlerdir.

Zengiler (Musul, Sincar Halep Atabeyliği) (1127-1259):

Kuzey Irak’tan Akdeniz’e kadar uzanan bölgede hüküm sürmüşlerdir.
* Haçlılarla savaşarak bunlara ait Urfa ve Antakya’yı almışlardır. Böylece II. Haçlı Seferinin düzenlenmesine neden olmuşlardır.
* Musul ve Halep olmak üzere iki kola ayrılmışlardır. Halep kolunun hükümdarı Nureddin Mahmut Zengi, Haçlılara karşı başarılı mücadelelere devam etmiştir.

 

Sagurlular (Fars Atabeyliği) (11147 – 1284):

İldeniz Oğulları (Azerbaycan Atabeyliği) (1146-1225)
Beg Tegin Oğulları (1146-1232)

 

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here