Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceğini araştırınız

4
125

Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceğini çeşitli kaynaklardan araştıralım, çevre kirliliği nasıl önlenir,

Çevre kirliliği insanların yaşamını olumsuz etkileyen ve pek çok hastalığın ortaya çıkmasına neden olan bir faktördür. Çevrenin kirli olması hem kısa vadede hemde uzun vadede pek çok hastalığı tetikleyen bir unsurdur.

Bu yüzden çevre kirliliği oluşan nüfusun yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere, bu çevre kirliliği geri alınamaz bir dereceye gelmeden önlemini almalıyız.

Çevre kirliliği deyince aklımıza, su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği ve ses kirliliği gibi etkenler gelmektedir.

Bunları engellemek veya önüne geçmek için ilk başta eğitim ile bilinçlendirmek gerekiyor.

Su kirliliğini önlemek için; Su kirliliğiyle ilgili insanların bilgilendirilmesi gerekiyor, Bazı bölgelerde nüfus artışının önüne geçilmesi gerekiyor, Arıtma tesislerinin kurulması gereklidir. Özenli bir biçimde kurulan tesislerin işletilmesi gerekiyor, Su kaynaklarının korunabilmesi için güzel politikalar, plan ve programlar yapılması gerekiyor, Hava ve toprağın kirlenmesine sebep olan durumların ortadan kaldırılması gerekiyor.

Hava Kirliliğini önlemek için; Hava kirliliğine en çok neden olan fosil yakıtlar az kullanılması gerekmektedir. Fosil yakıt yerine doğalgaz ve güneş enerjisi gibi enerjilerin kullanılması gerekiyor, Karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ve deniz taşımacılığı tercih edilmeidir. Büyük şehirlerde toplu taşıma tercih edilmelidir. Böylece egzoz gazları en aza iner, Fabrikalardaki atıkların havaya gitmesi önlenmelidir, Ülkede yeşil anlanların arttırılması ve orman yangınlarının engellenmesi gerekiyor, Ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanılmaması gerekiyor.

Toprak Kirliliğini önlemek için; Nükleer enerji bilinçli ve az kullanılmalıdır, Yapay gübrelerde ve tarım ilaçlarında yanlış kullanımın önüne geçilmelidir, Ev ve sanayideki atıklar toprağa zarar vermeden atılmalıdır, Verimli olan topraklara yerleşim yerleri ve fabrikalar kurulmamalıdır,Yeşil alanlar çoğalmalıdır.

4 Yorum Yapıldı

 1. Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceği:
  İsrafı azaltmalı ve tasarruflu olmalıyız.
  Yerlere çöp atılmamalı, görülen çöpler ise alınarak çöp kovasına atılmalıdır.

 2. Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceği:
  İsrafı azaltmalı ve tasarruflu olmalıyız.
  Yerlere çöp atılmamalı, görülen çöpler ise alınarak çöp kovasına atılmalıdır.
  Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi temiz enerji kaynakları kullanılmalıdır.
  Özel araç yerine toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.
  Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
  Tarım ilaçları ve gübreler bilinçli kullanılmalıdır.
  Ormanlar korunmalı ve ağaç dikilmelidir.
  Çevre kirliliğinin son bulması için çalışan sivil toplum örgütleri arttırılmalıdır.
  Vatandaşlar çevreye karşı bilinçlendirilmeli, vatandaşlara,çevreye nasıl davranmaları gerektiği anlatılmalıdır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here