Fotoğraf Tarihi Dersi (AÖF) Çıkmış Sorular

0
373

Fotoğraf Tarihi Dersi (AÖF) Çıkmış Sorular, son 4 yılın çıkmış soruları.

 

FOTOĞRAF TARİHİ

2016 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV

1-Kuzey Amerika yerlilerinin fotoğraflarının çekilmelerine karşı çıkmamalarının nedeni > Kültürlerinin kaybolacağı endişesi

2-Üretim şeklinde olumlu değişimlerin yanı sıra toplumsal yaşamı da her yönüyle etkileyen 1800lü yılları kapsayan dönem > Sanayi devrimi

3-Aşağıdakilerden hangisi fotoğrafın bulunuş yıllarında fotoğraf ve makinesi için öne sürülen görüşlerden biri değildir > Uzun uğraşlar sonunda elde edilen üründe dahi kusurlar vardır.

4-Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf karşıtı eleştirileriyle öne çıkan isimlerden biridir > Charles Baudlaire

5-Negatif pozitif ilkesini somutlaştıran FOX Talbo’nun fotoğraf yöntemine ne ad verilir?> Kalotip

6-Portre fotoğrafçılığının tarihsel önemini en iyi şekilde tanımlayan ifade hangisidir >Toplumsal yapının belgeleridir

7-Resim ve bilim alanında kullanımının yanı sıra eğitim ve eğlence amaçlı da kullanılan fotoğrafın bulunuşu ve gelişim sürecinde önemli rolü olan araç hangisidir> Karanlık kutu

8-Fotoğrafın bulunuşu öncesinde gümüş tuzlarının duyarlılıklarından yararlanılarak elde edilen görüntülere > Fotogram

9-Fotoğrafın bir sanat dalı olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur > Resim sanatı yolunu izlemesi

10-Aşağıdakilerden hangisi ışığın etkisi ile renk değiştirme sonucu elde edilen figürlerin özelliklerinden biridir> Kalıcı olmayan görüntüler olması

11-Aşağıdakilerden hangisi fotoğrafın ilk dönemlerinde sadece sabit nesnelerin kaydedilmesinin nedenlerinden biridir > Düşük duyarlı yüzey

12-Fotoğrafın sanat sayılmasında önemli rol oynayan baskı şekli > Kağıt baskı

13-Dagerroyotip fotoğraf yönteminin ticari başarı kazandığı alan aşağıdakilerden hangisidir? > Portre Fotoğrafçılığı

14-Aşağıdakilerden hangisi fotoğrafın pozitif bilimler tarafından kabul görmesinin ve ondan yararlanılmasının nedenlerinden biridir> Doğruluğunun bir kanıtı olması

15-Fotoğrafın geliştirilmesinde önemli çalışmalar yapmış olan L.J Mande Daguerre elde ettiği görüntüleri hangi amaç için kullanmıştır> Eğlence

16-Carte de visite fotoğrafın getirdiği değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır> Fotoğraf boyutları büyümüştür.

17-Bir nesnenin görüntüsünün oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi mutlaka gereklidir> Işık

18-Daguerre’in ışığa daha duyarlı yüzey elde etmede kullandığı iki https://www.kisaozet.net/ madde aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir? Gümüş-İyot

19-Mo Ti, Aristoteles, İbnü’l Haysem ve Roger Bacon’ın fotoğraf tarihi içerisinde yürüttükleri benzer araştırma aşağıdakilerden hangisidir> Karanlık kutu çalışmaları

20-Aşağıdakilerden hangisi ışık yoluyla elde edilmez > Resim

2015 YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV

1-Fotoğrafın bulunuşunda görev alan araştırmacıların, çalışmalarını yaparken yoğunlaştıkları ışığa duyarlı ana madde aşağıdakilerden hangisidir> Gümüş

2-Bir nesnenin yalnızca kenar çizgileriyle ve tek renk beliren görüntüsüne ne ad verilir> Silüet

3-Karanlık kutunun yayımlanan ilk çiziminin sahibi Hollandalı astronom ve matematikçi kimdir >Reinerus Gemma Frisius

4-İlkel insanın dünya üzerinde kendini bir problem olarak görmediği dönemde, mağara duvarlarına resmettiği figür aşağıdakilerden hangisidir> Av hayvanı

5-Pozlama yoluyla ilk kez yüzey üzerinde şekil ve lekeler elde edebilmeyi https://www.kisaozet.net/ başarmış, aynı zamanda bu yolla yüzey üzerinde resmetmenin de ilk örneklerini üreten kişi aşağıdakilerden hangisidir > Johann Heinrich Schulze

6-Fotoğrafik duyarkat üzerine yerleştirilen nesnelerin, ışık yoluyla izdüşümlerini elde etme tekniğine ne ad verilir> Fotogram

7-Fox Talbot’un fotojenik çizimler olarak adlandırdığı görüntülerin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir> Görüntü oluşumunun optik bir yolla gerçekleşmemesi

8-Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan yeni resmetme tekniğinin temel ögesi aşağıdakilerden hangisidir >  ışık

9-Fotoğrafçılığı çoğul baskı dönemine sokan kimdir > Fox Talbot

10-1839 yılında insanlığın kullanımına sunulan fotoğraf oluşturma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir>  Dagerreyotip

11- Kesilmiş portre fotoğraflarının, karışık ve keyfi bir düzenleme içerisinde, bir yüzeye yapıştırılıp yeniden fotoğraflanarak tek bir görüntü haline getirilmesine ne ad verilir>  Mozaik Kart

12-Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıktığı dönemde kartvizit fotoğrafı diğer fotoğraflardan ayıran özelliklerden biri değildir> Herkesin kendi kartvizitini basabilmesi

13-Rersim sanatçılarının fotoğrafın bulunmasının ilk yıllarında fotoğrafa karşı gösterdikleri tepkinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir > Çizim yeteneği gerektirmemesi

14-İlk mizansene dayalı kurgusal fotoğraf olan “Boğulmuş bir adam” isimli çalışmanın sahibi kimdir> Hippolyte Bayard

15-İnsanların fotoğraf makinesini öncelikli olarak kullandığı alan aşağıkilerden hangisidir > Portre

16-20. yy başlarında acımasız suçlarla karşı karşıya kalan fotoğrafçıların eserlerini sanat olarak kabul ettirebilmek için yaptıkları uygulama aşağıdakilerden hangisidir > Resim sanatının yolunu izlediler.

17-Aşağıdakilerden hangisi “Yüksek sanat” fotoğrafçılarına ilham veren konulardan biri değildir > Pozitivizm

18-Fotoğrafta resimselciliği destekleyen “The Linked Ring” grubunun kurulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir> İngiltere

19-Aşağıdakilerden hangisi Henry Peach Robinson’un fotoğrafa ilişkin görüşlerinden biri değildir > Amaç fotoğrafı sanat formu statüsüne yükseltmektir.

20-Resimsel fotoğrafçılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır > Estetikten çok içeriğe önem verilmiştir.

2014 YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV

1-Kamera obskura içinde oluşan görüntü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır > Görüntü net ve keskindir

2-Karanlık kutunun çalışma prensibine ilişkin https://www.kisaozet.net/ görüşlerinde delik ve mercek ilişkisinden söz etmeyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir > Roger Bacon

3-Aşağıdakilerden hangisi izdüşüm yoluyla oluşan görüntünün özelliklerinden biri değildir > ışık kaynağı nesneden uzaklaştıkça izdüşüm boyutu büyür.

4-Fotoğrafın keşfi için ihtiyaç duyulan en önemli buluş aşağıdakilerden hangisidir > Görüntünün sabitlenerek kalıcı hale getirilmesi

5-Fotoğrafın geliştirilmesi için ortaklık kuran ikili aşağıdakilerden hangisidir > Niepce –Daguerre

6-Aşağıdakilerden hangisi gümüş tuzlarının ışıkla etkileşimi sonucu meydana gelir > Kararır

7-Sanayi devrimi öncesi egemen olan sınıfın yönetme gücünün kaynağı aşağıdakilerden hangisidir > Toprak

8-Tarihin ilk fotoğrafı olarak kabul edilen Niepce’in helyografisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır >Negatiftir

9-Fotoğrafın bulunuş yıllarını da kapsayan, Avrupalı ve Amerika’da iş ve yaşam alanında büyük değişimlerin olduğu döneme ne ad verilir > Sanayi Devrimi

10-Aşağıdakilerden hangisi sanayi çağının sonuçları arasında yer almaz > Zanaatçılık önemli iş kolları arasına girdi

11-Fox Talbot’un geliştirdiği Kalotip yönteminin özelliği aşağıdakilerden hangisidir >Çoğul baskı sağlandı

12-Aşağıdakilerden hangisi Carte-de vizite fotoğrafın yaygınlaşmasının toplum üzerindeki etkilerinden biri değildir > İnsanlar profesyonel fotoğrafçılara bağımlılıktan kurtuldu

13-Portre fotoğrafçılığının önemli isimlerinden olan Nadar’ın portre fotoğraflarında görülen özgün nitelik aşağıdakilerden hangisidir > Modelin duruşu ve yüz ifadeleri

14-Dagerotip’in en hızlı ve kalıcı başarısını gerçekleştirdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir > Amerika Birleşik Devletleri

15-Fotoğrafın yaşamın her alanı ve bilim dallarındaki kullanım neden aşağıdakilerden hangisidir > inandırıcı ve kanıt olma özelliği

16- “Yüksek Sanat” fotoğraf hareketi ile ilgili aşağıdakilerde hangisi yanlıştır > Resim sanatıyla keskin ayrımın görüldüğü sanat akımıdır

17-“Doğanın kalemi” adlı kitapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır > Kitapta fotoğraf sanatçılarının eserleri yer almıştır.

18-Fotoğrafın yeni bir sanat aracı olarak kabulü için aşağıdaki sanat dallarından hangisine başvurulmuştur >Resim sanatına

19-Aşağıdakilerden hangisi Kulia Margret Cameron’un fotoğraflarının genel özelliklerinden biri değildir?  > Fotoğraflarındaki modeller çoğunlukla çağının ünlü kişileridir.

20- Fotoğrafik görüntülerin sanatsal çalışmalar kapsamında değerlendirilmesindeki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir > Kağıt üzerine baskı

 

2013 YILI GÜZ ARA SINAV

1-Aşağıdakilerden hangisi insanlık tarihinin en önemli kalıntıları arasında sayılan kaya resimlerinin bulunduğu mağaralardır > İspanya Altamira, Fransa Lascaux mağaraları

2-İnce kenarlı bir merceğin önüne konulan düz bir ayna ile görüntüdeki baş aşağılığın düzeltilebileceğini düşünmüş ve bu düşüncesini gerçekleştirmek için çadır şeklinde bir kamera obscura tasarlamış kişi kimdir > J. Kepler

3-Aşağıdakilerden hangisi, izdüşüm yoluyla elde edilen görüntünün karekteri üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir > Atmosfer kalınlığı

4-Işığa duyarlı bir maddenin ışığın etkisiyle rengini değiştirmesi, o güne kadar bilinenlerden farklı bir resmetme tekniğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur, buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yeni resmetme tekniğinin temelini oluşturur > Pozlama

5-Film ya da cam gibi şeffaf bir malzeme üzerindeki görüntünün, ışığa duyarlı yüzey üzerinde birebir aynı boyutta görüntüsünü oluşturma yöntemine ne ad verilir > Kontak baskı

6-Aşağıdakilerden hangisi Niepce’in ilk fotoğraf olarak kabul edilen Le Gras’da prencereden görünüm adlı helyografisinin belirleyici özelliklerinden biri değildir > Aşırı pozlama nedeniyle gri tonların çok fazla olması.

7-Louis Mande Daguerre, pozlanmış gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için hangi kimyasal maddeyi kullanmıştır > Civa buharı

8- Sanayi devrimi ile birlikte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir > Durağan bir toplum yaşamı egemen olmuştur.

9-Diyorama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır > Diyorama gösterilerinde kullanılan resimler, perde üzerinde pozlama yoluyla elde edilmiştir.

10-Saptama banyosunun görevi aşağıdakilerden hangisidir >Işık almamış gümüş tuzlarını ortamdan uzaklaştırarak görüntünün ışıktan etkilenmez hale gelmesini sağlamak.

11-Portre nedir > Bir kişinin yüzünün onun kimliğini gösterecek https://www.kisaozet.net/ şekilde, resim fotoğraf vb yollarla yapılmış betimleyici tasviridir.

12-1839 yılında doğrudan pozitif yöntemini icat etmiştir. Kentisine yeterli desteğin verilmediğini ve insanların Daguerre’in yöntemini onunkine tercih etmiş olduklarını düşünmüştür. Bu yüzden tarihin ilk mizansene dayalı kurgusal fotoğrafı olarak bilinen “boğulmuş bir adam olarak öz portresi”ni üretmiştir bu fotoğrafçı kimdir> Hippolyte Bayard

13-Kolektif sanat çalışması olarak David Octavius Hill ve Robert Adamson’un ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir eserldir. Bir grubun bir zamanlar ki birlikteliklerini göstermektedir ve niteliğindedir. Yukarıda anlatılanlara göre bu çalışmanın konusu nedir > özgür İskoçya kilisesi

14-Aşağıdakilerden hangisi ünlü portre fotoğrafçısı nadar ın çalışma üslubunun temel özelliklerinden biridir >Kişiliği tanımlayıcı ifadeyi aktarabilme

15-Aşağıdakilerden hangisi yüksek sanat fotoğrafçılarına ilham veren konulardan biri değildir > pozitivizm

 

Önceki MakaleMıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanları
Sonraki MakaleBeden ve çevre temizliği

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz