II. Beyazıt Dönemi Hakkında Bilgi, Konu Özeti

2
236

II. Beyazıt Dönemi Hakkında Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması, kısaca bilgi, 2. beyazıt ile ilgili bilgi,

 

II. BEYAZIT DÖNEMİ (1481 -1512)

a. Cem Sultan Olayı:
* II. Beyazıt’a karşı taht mücadelesine girişen ancak mağlup olan Cem Sultan yardım sağlamak için Karamoğulları ve Memlûklularla ilişkiye girmiştir. Fakat amacına ulaşamamıştır.
* Cem Sultan’ın Rodos şövalyelerinin eline düşmesi ve Papa’ya teslim edilmesi, bu olayın bir iç sorun iken dış sorun haline gelmesine neden olmuştur. Özellikle Papa Cem Sultan’ı II. Beyazıt’a karşı koz olarak kullanmıştır.

* Cem Sultan’ın ölümüne kadar devam eden bu sorun Osmanlılar içerde ve dışarıda güç duruma düşürmüştür. Bu gelişmeden dolayı
. özellikle Avrupa’ya karşı pasif bir politika izlenmiştir.

b. Osmanlı – Memlûk İlişkileri:
* İlk kez Yıldırım Beyazıt’m doğudaki fetihlerinden dolayı bozulan Osmanlı – Memlûk ilişkileri II. Beyazıt’a kadar bazen iyi, bazen kötü bir şekilde devam etmiştir. •
* Anadolu’da egemenlik mücadelesi bu ilişkilerin bozulmasında temel etkenlerden biridir (cihan hâkimiyeti düşüncesi).
* özellikle Fatih zamanında bozulan ilişkilerin düzeltilememesi, Dulkadiroğulları ve Rama-zanoğulları üzerindeki nüfuz mücadelesi, ayrıca Memlûkluların Cem Sultan’la ilişkiye geçmesi, II. Beyazıt zamanında Osmanlı -Memlûk mücadelesinin önemli nedenlerindendir.
* Memlûklarla 1485 – 1490 yılları arasında yapılan savaşlardan sonuç alınamamış eski sınırlara geri dönülmesini içeren bir anlaşma yapmıştır.

c. Karamanoğulların; Memlûklarla yakın ilişki
içine girmesi, Osmanlılara karşı olumsuz politika takip
etmesi ve Cem Sultan’dan taraf olması, II. Beyazıt
tarafından ortadan kaldırılmalarına neden olmuştur
(1487).

d. Venediklilerle yapılan savaşlarda üstünlük
sağlanarak Mora’daki Modon, Koron ve Novarin gibi
yerler alınmıştır. Böylece Venediklilere karşı
denizlerde ilk önemli başarı kazanılmıştır.

e. ili ve Akkerman kaleleri fethedilerek Boğdan
yeniden Osmanlı egemenliğine geçmiştir.

f. Şahkulu Ayaklanması:
* İran’da kurulmuş olan Safavi devleti hükümdarı Şah İsmail şiilik propagandasıyla Anadolu’da Türkmenler üzerinde etkili olmuştur. Şiilik faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınamaması Şahkulu ayaklanmasının çıkmasına neden olmuştur.
* Şahkulu ayaklanmasının güçlükle bastırılması üzerine, şii tehlikesinin, tehlikeli boyutlara ulaştığını gören Yavuz Sultan Selim babasına karşı gelerek yönetimi ele geçirmiştir.

g. Lehistan ve Rusya ile ilk kez önemli ilişkiler
başlamış ve ticaret anlaşmaları yapılmıştır.

YORUM: II. Beyazıt’m Cem Sultan Olayı’ndan dolayı özellikle dış politikada pasif bir politika takip etmesi ve Osmanlılara parlak dönemler yaşatan Fatih ile Yavuz Selim dönemleri arasında hüküm sürmesi, II. Beyazıt döneminin Yükselme Dönemi’nde Duraklama Devri olarak ifade edilmesine neden olmuştur.

2 Yorum Yapıldı

vadaa için bir cevap yazın İptal

Please enter your comment!
Please enter your name here