İmparator Publius Aelius Adrianus Kimdir

0
221

Roma imparatoru (İtalya M.S. 76-Baia, M.S. 136). İspanya’da Romalı bir aileden dünyaya gelen Adrianus, küçük yaşta annesini, babasını kaybetmiş, imparator Traianus tarafından yetiştirilmiştir. İmparator Traianus’un ölümünden sonra M.S. 117 yılında Cesar Traianus Adrianus Augustus adıyla tahta çıkmıştır.

Politikasını barışçı ilkelere dayandıran Adrianus, Partlara karşı girişilen savaşı sona erdirmek için, Asur, Mezapotamya, Ermenistan topraklarından çekilmekte bir sakınca görmemiştir. Adrianus, ülkesini baştan başa gezmiş ve birlikte götürdüğü bilim adamlarından bölgelerin sorunlarını çözümlemelerini istemiştir.

Britanya’nın savunmasını kolaylaştırmak için, Kuzey denizi ile İrlanda denizi arasında 117 km. boyunca uzanan savunma hattını yaptırmıştır. Adrianus devri barış içinde geçmiş, halkın yaşama düzeyi yükselmiş, tarım ve ticaret alanlarında gelişmeler görülmüştür.

Adrianus, devlet yönetiminde de yasalarda değişiklikler yapmıştır. Senatonun yetkilerini elinden alarak Consilium Principis’e (Prensler kurulu) vermiştir.

Consilium Principis, bugünkü bakanlar kurulunda olduğu gibi işbölümü yapmış ve her görevin başına imparatora karşı sorumlu bir prens getirilmiştir.

Villa Adriana ve Castel Sant’Angelo (Roma) Adrianus devrinde yapılmıştır. Roma imparatorları, öldükten sonra buraya gömülmüşlerdir.

Villa Adriana : İmparator Adrianus, gezileri sırasında gördüğü ve beğendiği yapıtların ufak modellerini yaptırarak Villa Adriana’da toplamıştır. Nitekim Tivoli’nin (Roma) 3 kilometre güney-batısında yer alan Villa Adriana’daki Pecile, üstü fresklerle süslü bir Atina revakının, Canope ise bir Mısır tapınağının modelidir.

Önceki MakaleAdres Nedir? Tanımı
Sonraki MakaleAdriyatik Denizi Nerede?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz