İnsanlar yerleşmek için neden yaşadıkları bölgeleri seçmiş olabilirler

0
65

İnsanlar yerleşmek için neden yaşadıkları bölgeleri seçmiş olabilirler?

İnsanlar ilk çağlardan bugüne yaşadıkları bölgeleri kendileri seçmiş ve iklim koşullarına göre göç etmişlerdir. İnsanlar ilkçağlarda yaşayacakları bölgeleri seçerken, akarsu, göl, deniz gibi suyun bol olduğu düz arazileri tercih etmişlerdir.

Günümüzde ise insanlar yerleşim alanlarını seçerken iklim koşullarının elverişli olduğu, sanayinin geliştiği, çeşitli iş imkanlarının bulunduğu şehirleri tercih etmektedirler bu yüzden İstanbul, izmir, Ankara gibi şehirlerde giderek nüfusu hızlıca artmaktadır. Bu şehirlerin yanında sanayi endüstrisi oldukça gelişmiş farklı şehirleri de insanlar göç yaparken tercih etmektedirler, bu şehirlerin nüfus yoğunluğunu artırmaktadırlar.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here