Kalıtım ve Özellikleri Hakkında Bilgi, Konu Özeti Anlatımı

0
111

Kalıtım ve Özellikleri Hakkında Bilgi, Konu Özeti Anlatımı, kısaca kalıtım ile ilgili genel bilgi,

KALITIM

• Canlıların kendine benzer bireyler meydana
getirmeleri ve birbirlerine benzemelerine kalıtım denir.
• Atalarla oğul fertler arasındaki benzerlik ve farklılıkları bir veya birkaç nesil boyunca inceleyen bilim dalı genetiktir.
• Aynı atadan meydana gelen bireylerde ortaya çıkan değişiklik ve farklılıklara varyasyon denir.
• Varyasyonlar üç şekilde ortaya çıkabilir.

1. Modifikasyon:

• Dış ortam şartlarının meydana getirdiği kalıtsal olmayan değişikliklerdir.

• Modifikasyonlar genlerin yapısında değil, işleyişinde değişiklik meydana getirir.

2. Mutasyon:
• Herhangi bir nedenle DNA baz sırasında meydana gelen ani değişmelerdir.
• Genelde zararlı oluşumlardır.
• Sıcaklık, radyoaktif yayınımlar, ışınlar, kimyasal maddeler ve pH değişimleri mutasyona sebep olabilir.

3. Kombinasyon:
• Değişik gen yapısına sahip iki ayrı bireyin çiftleştirilmesi neticesinde her iki dölünde uygun genlerinin fenotipte belirmesidir.
• Çaprazlama neticesinde ortaya çıkan yeni tiplere rekombinant tipler denir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here