Karahanlılar Devleti Hakkında Bilgi, Konu Özeti, Özellikleri

0
232

Karahanlılar Devleti Hakkında Bilgi, Konu Özeti, Özellikleri, kısaca bilgi, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

Karahanhlar (840-1212)

* Uygur Devleti’nin yıkıimasından sonra Kaşgar yöresinin bir kısmına hakim olan Yağma Türkleri önderliğinde Karluk, Çiğil ve Tuhsı Türkleri’nin bir çatı altında toplanmasıyla kurulmuştur.

Orta Asya’nın ilk önemli Müslüman Türk devletidir.

* Balasagun ve Kaşgar önemii merkezleridir.
* Bilge Kül Kadir Han bu devletin kurucusu kabul edilmekle birlikte devletin gerçek kurucusu İs-lamiyeti benimsemiş olan Satuk Buğra Han’dır (934). Bu dönemden itibaren Türklerin İslama geçişleri hızlanmıştır.
* Satuk Buğra Han’dan sonra başa geçen hükümdarlar Samanoğulları topraklarının önemli bir kıs-mını ele geçirmişlerdir. Bu devletin yıkılmasıyla (999) Maveraünnehir bölgesi Karahanlıîara, Horasan bölgesi ise Gaznelilere geçmiştir.
* Gaznelilerle yapılan savaşlarda başarılı oluna-mamıştır.
* İç karışıklıklara düşen Karahanhlar, 1046’da Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmışlardır.
* Doğu. Karahanhlar, Taşkent ve Kaşgar
bölgelerinde hüküm sürdükten sonra Selçuklulara bağlı duruma gelmişlerdir. Daha sonra Karahiiaylar tarafından varlıklarına son verilmiştir (1211).

* Batı Karahanhlar başkent Semerkant olmak üzere, Maveraünnehir çevresinde faliyet gösterdikten sonra, Büyük Selçuklulara bağlı duruma gelmişlerdir. Selçukluların zayıflamasıyla Karahitaylara bağlanan bu devlet, son olarak Harzmşahîar tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Karahanlılar:

– Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olduğundan, Türk – İslam kültürünün temelini
oluşturmuştur.

İlk önemli Türkçe eserler meydana getirmişlerdir.

– Devlet teşkilatında İslam öncesi dönemdeki durum devam etmiş; fakat kadılık, muhtesiplik, cihat vb. konularda İslam müesseseleri benimsenmiştir.

YORUM: Karahanlıîarda halkın büyük çoğunluğunun Türk olması ayrıca; İslam kültürünün henüz Türkistan’da yeni oluşması ve resmi dilin Türkçe olması özellikle bu dönemde Türkçenln ve Türk kültürünün gelişmesini sağlamıştır.

Önceki Makaleİhşidiler Devleti Hakkında Bilgi, Konu Özeti
Sonraki MakaleGazneliler Devleti Hakkında Bilgi, Konu Özeti, Ödev Araştırması

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz