Kimya biliminin ilgi (uğraş) alanları neler olabilir?

0
323

Kimya biliminin ilgi (uğraş) alanları neler olabilir?, kimyanın çalışma alanı nedir?

1.KİMYA

Kimyanın en kısa olarak tanımı maddenin yapısı ve bu maddenin başka maddelerle olan enerji ve karşılıklı etkileşimini inceleyen, araştıran bilim dalıdır. Yani kimyanın en temel ilgi alanı maddedir. Fakat madde kavramı çok geniştir, bu yüzden farklı alt dallara ayrılarak maddeyi farklı şekillerde inceler.

1.1.Fizikokimya

Kimyanın özellikle madde ve enerji ile ilişkili bölümün inceleyen alt disiplinidir.

1.2.Organik kimya

Organik maddelerin kimyasal reaksiyonlarını, birbirleri etkileşimlerini ve sentez mekanizmalarını inceleyen kimya alt disiplinidir.

1.3.Biyokimya

Canlı organizmaların bünyelerinde meydana gelen kimyasal reaksiyonları inceleyen kimya alt disiplinidir.

1.4.Agrokimya

Tarımsal çalışmalarda kullanılan kimyasal madde ve yöntemleri inceleyen bilim dalıdır.

1.5.Çevre kimyası

Kimyasal maddelerin çevre üzerindeki etkisini inceler.

1.6.Anorganik kimya

Organik olmayan maddelerin yapısını inceleyen kimya alt disiplinidir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here