Küresel ısınma nedir? Kısaca

0
1435

Küresel ısınma, atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratarak yeryüzündeki sıcaklığı artırmasıdır. Sera gazları her geçen gün artmaktadır, bu artan sera gazları ile güneşten yansıyan ışınlar sera gazlarına çarparak tekrar Dünya’ya dönmekte ve ısınmayı artırmaktadır.

Eğer insanların meydana getirdiği bu çevre sorunu yani sera gazlarında artış olmamış olsaydı Dünya’da küresel ısınma diye bir çevre sorunu ortaya çıkmayacaktı.

Küresel ısınmaya sebebiyet veren sera gazları her geçen gün artmaktadır, sera gazlarını artıran en temel nedenler ise; fosil yakıt tüketimi, endüstri faaliyetleri, ormansızlaşma ve tarım faaliyetleri olarak sıralanabilir. Ancak bu sıralananların arasında en çok etkiyi fosil yakıtlar yapmaktadır. Fosil yakıtlar %50 lik bir sera gazı oluşumu etkisi yapmaktadır. Bu yüzden fosil yakıt tüketimine dikkat etmeli, kullanmamalıyız. Zira üzerimizde gittikçe kalınlaşan bir battaniye etkisi yapmaktadır sera gazları, gelecekte yaşanmaz bir hal alabilir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here