Kuva-yi milliye Hareketi nasıl doğdu?

0
124

Kuvayi milliye Hareketi nasıl doğdu?, Kuvayi milliye birlikleri nasıl ortaya çıkmıştır?

Kuvayi milliye hareketi

Düşmanların ülke içinde yaptıkları işgaller sonrasında bunalan halkın kendi bölgelerinde örgütlenerek bu işgallere karşı koyma, kendi bölgelerini savunma sonucunda ortaya çıkmış düzensiz birliklerdir.

Kuva-yi milliye hareketi
Kuva-yi milliye hareketi

Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’nda yenilmesi üzerine imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan ağır koşullar neticesinde, Düşman devletlerin işgallere başlamasının ardından Osmanlı Devleti tepkisiz kalmıştır.Halk bu duruma tepkisiz kalmamak adına işgallere karşı koymak için kendi içinde örgütlenmiş, kendi bölgelerini savunmaya geçmiştir işte bu kendi bölgelerini koruyan ve kendi içinde örgütlenen birliklerin adı Kuvayi milliye hareketidir.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here