Maliye politikası nedir?

0
114

Maliye politikası nedir?Devletin piyasalara müdahale etmesi demektir.yani devlet kendı kendıne işleyen piyasa mekanızması bozulduğu zaman piyasaya malıye politikaları aracları ıle kamu harcaması ve vergiler ile müdahale ederek piyasaları düzenler ve aksaklıklarını giderir.malıye politikası 1929 krizinden sonra piyasaların kendı kendıne denegeye gelemedıgını keynesyen ıktısatcılar ortaya koymustur onlara göre eğer piyasalar kendiliğiden dengeye geliyorsa neden kriz ortaya çıktı?sorusunu sormus yanı klasik iktisatcıların piyasaya müdahaleye gerek yoktur piyasa kendiliğinden dengeye gelir tezini çürütmüştür ve 1929 krizinden sonra keynesyen iktisatçılarla birlikte maliye plitikası önem kazanmıştır.yani devlet müdahalesine gerek yoktur yerine artık piyasaya müdahale etmenin gerekli olduğu tezi önem kazanmıstır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here