Moğol İstilası Sonrasında Türk Dünyası, Cengiz Han ve Moğol Devleti

0
120

Moğol İstilası Sonrasında Türk Dünyası, Cengiz Han ve Moğol Devleti Hakkında Bilgi

Cengiz Han Ve Moğol Devleti (1206 -1227):

*  Asıl adı Temüçin olan Cengiz Han, Moğolca konuşan bütün kabileleri hakimiyetine alarak güçlü bir devlet kurmuştur.

*  Moğol Devleti kurulmadan önce aynı bölgede Kara Tatar adı verilen büyük bir Moğol kabilesinin bulunması, Çinlilerin Moğolları “Tatar” adıyla ifade etmelerine neden olmuştur.

*  Önce Çin üzerine yürüyen Cengiz Han Pekin’i ele geçirdikten sonra Batı’ya yönelmiş, Türk Devleti olan Harezmşahlar ile komşu olunmuştur.

*  Harezmşahlar ile ticari ilişkiler yüzünden savaş durumuna gelen Moğallar, bu ülkenin topraklarını ele geçirmişlerdir. En son Celalettin Harzemşah’ın Moğollarla mücadelesi de bir sonuç vermemiştir.

*  Moğolların batıya yönelmeleri sonucunda;

– Pekçok şehir yıkılmış olmakla birlikte Cengiz Han’ın oğulları .zamanında Türkistan – Çin – Horasan ve Marevaünnehir bölgeleri arasında ticaret gelişmiştir.

– Batı Çin’de islâmiyet yayılmıştır.

-Moğolların önünden kaçan Türkmenlerin pek çoğu Anadolu’ya yöneldiklerinden Anadolu’nun ebe­diyen Türk vatını olması gerçekleşmiştir.

*  özellikle Uygurların da etkisiyle Cengiz Han’ın ölümünden sonra büyük ölçüde Türk yurtlarında egemenlik kurmuş olan Moğollar, Türkleşmeye başlamıştır.

*  Moğollarda Devlet müesseseleri Türklerden alınmış olduğundan oluşturulan devletler Türk-Moğol tarzında hüküm sürmüşlerdir. Türk-Moğol Devleti zamanında üçüncü kez Türkler bir bayrak altında toplanmışlardır.

*  Cengiz Han ülkeyi oğulları arasında paylaştırmıştır. Cuci Kıpçak ülkesinin, Çağatay Türkistan’ın, ögeday doğu bölgelerinin, Tuluy ise Moğolistan’ın yönetimini üstlenmişlerdir.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here