Mücadele / Kuran-i Kerim 58. Suresi / Meali / Fazileti

0
145

MÜCADELE SURESİ, Kuranı Ke rim’in 58. suresi. 22 ayetten oluşur. Me­dine’de inmiştir. İlk on ayetinin Medine-de’de öteki ayetlerin Mekke’de ya da bunun tam tersi olduğunu ileriye süren­ler de vardır, Arapça mücadele sözcüğü çekişen, tartışan yakman kadın anlamını taşır. Surenin birinci ayetinde bu sözcük geçtiğinden sure bu adla bilinir. Birinci ayet evet, işitti anlamına gelen Kad se-mi’allahü sözcükleriyle başladığından Kad Samia suresi olarak da bilinir. Sure­nin ikinci ayeti şöyle der: “İçinizden eş­lerini analarına benzetenlerin eşleri onla­rın anaları olmaz. Anaları ancak onları doğurandır. Kuşkusuz bunlar çirkin ve yalan sözlerdir. Bu ayette İslamlıktan önce kocalar eşlerine “sen artık bana anam gibisin” dediklerinde onları kesin olarak boşamış sayılırdı. Buna da zıhar denirdi. Üçüncü ve onu izleyen ayetler­de ise şöyle der: Eşlerini analarının yeri­ne koyup haram sayarak boşamak iste­yip de sonra sözlerinden, eşleriyle temastan önce bir köle azat etmeleri ge­rekir. Allah yaptıklarınızdan haberdar­dır. Buna gücü yetmeyen kimse temas etmeden önce aralıksız iki ay oruç tut­malıdır. Bana da gücü yetmeyen yoksul­ları doyurur. İslamda, aile hukuku açı­sından bu ayetler önem taşır.

Önceki MakaleMüddesir / Kuran-i Kerim / 74. Suresi / Meali / Fazileti / Bilgi
Sonraki MakaleAramalarda Yeni Siteleri Google’ da üst sıralara çıkarmak?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz