Mustafa Kemal Millî Mücadele’ye kadar geçen süre içerisinde hangi görevlerde bulunmuştur?

1
200

Mustafa Kemal Millî Mücadele’ye kadar geçen süre içerisinde hangi görevlerde bulunmuştur?

Ulu önde Mustafa Kemal Atatürk bilindiği gibi Milli Mücadele döneminde adını tüm dünyaya duyuran bir liderdir.

Çanakkale cephesinde üstün bir başarı sergilemesinden dolayı, o dönemlerde Atatürk’e ulu önder denmekteydi.

Atatürk Milli Mücadele dönemine kadar geçen süre içerisinde 31 Mart Olayı, Kafkas Cephesi, Suriye-Filistin Cephesi Yıldırım orduları komutanlığı, Çanakkale Cephesi, Trablusgarp Savaşı, Sofya ateşelerlik, Suriye- Şam gibi alanlarda yer almıştır.

Milli mücadele dönemine kadar pekçok görevde bulunmuş ve görevlerini en iyi şekilde başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele zamanında adını duyurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tek lideri olarak kalmıştır.

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here