Peçenekler Hakkında Kısa Bilgi

0
429

PEÇENEKLER, Türk boyu. 8.-11 yüz­yıllar arasında Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar’da yaşadılar. 889’da Volga’nm batısına geçtiler ve Karadeniz’in kuzeyi­ne yerleştiler. Burada yönetim birliği içerisinde bir devlet kurdular ve Karpat Dağları’na kadar uzanan alana egemen oldular. Hazarlarla yaptıkları savaşı ka­zanıp onları zayıf düşürdüler. Rusların üzerine gitmeyen Peçenekler, daha çok batı yönünde ve Macaristan topraklarına doğru yayılmaya yeğlediler. Ancak bir süre sonra Ruslarla savaşmaya başladı­lar. Rus ve Bizanslı tüccarlarla olan tica­ret ilişkileri de büyük artış gösterdi. Rus­ya’dan Bizans’a gelen Rus tüccarları, Peçenek topraklarından geçerken vergi vermeye başladılar. Karadeniz kıyı kent­lerinde yerleşen Peçeneklerle, dost ge­çinmek isteyen Bizanslılar, zaman za­man onların askerî gücüne de başvur­maktan geri kalmadılar. Bulgarların Bi­zans saldırıları sonucu ezilmesi üzerine, Peçeneklerle Bizanslılar komşu oldular. 1035’te Tuna Irmağı’nın güneyine geçen Peçeneklerle Bizanslılar arasında 1036′-da başlayan Peçenek akımları, 1048’e kadar sürdü. Turak Hakan ile anlaşama­yan bazı komutanlar ona başkaldırdılar-sa da, yenilgiye uğrayarak Bizans’a sı­ğındılar. Silistre bölgesinde yerleşen bu kaçak Peçenekler, 1049’da Tuna Irma­ğı’nın güneye geçen Turak Hakan’ın sal­dırısına uğradılar. Bizanslılardan destek gören Peçenekler, Turak Hakan’ı yenil­giye uğrattılar. İleri gelen, Peçenekler-den 140 kadarı İstanbul’a getirildi. Bun­dan sonra Bizanslılar, çeşitli maddi de­ğerlerle elde ettikleri 15.000 kadar Peçe­nek askerini, Alparslan’a karşı savaşmak üzere Malazgirt’e getirdiler. 1091’de Ku-manlarla birleşen Bizanslılar Peçenekle-ri, Lenium’da ağır bir yenilgiye uğrattı­lar. Bu yenilgide büyük kayıplar veren Peçeneklerin sağ kalanları, Balkanları terk ettiler. Bundan sonra da, askeri ve politik önemlerini yitirdiler. Peçenekler en güçlü dönemlerinde bile bir türlü yer­leşik düzene geçemediler.

Önceki MakalePeçeli Baykuş
Sonraki MakalePeçevi ibrahim efendi Kimdir Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz