Proteinler Nelerdir, Görevleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

0
458

PROTEİNLER

 • C,H ve 02‘den başka N bulundururlar. Ba­zılarında sülfür ve fosfat da bulunabilir.
 • Hücrede tüm hayatsal faaliyetleri yöneten ve denetleyen enzimler protein yapısındadır.
 • Amino asitlerden meydana gelirler.
 • 20 çeşit amino asit vardır.
 • Ototrof canlılar ve küf mantarları ihtiyaç duydukları amino asitleri kendileri üretirler.
 • Heterotrof canlılar ise bunlardan bazılarını sentezleyemediği için hazır almak zorunda­dırlar. Bunlara temel amino asitler denir, örneğin: triptofan ve sistein gibi.
 • Canlının DNA’sındaki nükleotit dizilişine uy-1 gun olarak sentezlenirler.
 • Protein molekülü her canlı türünde kendine özgü olup antijen özelliği gösterir,
 • Proteinleri birbirinden ayıran en önemli özel­lik, amino asitlerin sıra ve sayısıdır.
 • Her amino asidin baz özelliği gösteren (+) değerli bir amino grubu (NH2)+ ile asit özel­liği gösteren ve (-) değerli bir karboksil (COOH)~ grubu bulunur. Ortadaki kök kar­bona bağlı değişken radikal grup yer alır.
 • Amino grubu bir baz gibi; karboksil grubu da bir asit gibi davranır. Yani kutupludur.
 • Peptid zincirleri, birinci amino asitin amino grubu ile diğer amino asitin karboksil grubu arasında peptid bağı ile gerçekleşir.
 • Bağ oluşumu sırasında su açığa çıktığından olay bir dehidrasyondur.

Amino asit+ Amino asit —> Dipeptid + 1 mol su

 A.a1+ A.a2+ A. A3+ ->Tripeptit + 2 Mol su,

A.a1+ A.a2+ A. A3+A.a4 ->Tetrapeptit + 3 mol su

 • Proteinler belirli bir sıcaklığın üzerinde ısıtılırsa ya da kimyasal bir maddeyle temas ederse özel yapı bozulur. Bozulan peptid zincirinin aktivitesi yok olur. Buna denatürasyon denir..
 • Proteinler gerekli durumlarda enerji kaynağı olarak da kullanılırlar. Ancak proteinlerin enerji kaynağı olarak kullanılması; bir yerde vücudun kendi kendisini yemesi olacağından bu en son çare olarak kullanılır.
 • Enzimatik yollarla amino gruplarının parçalanmasına deaminasyon adı verilir.

 

1. Temel Proteinler

a.      Albüminler:

 • Zincirli bir yapıları vardır.
  • Süt albümini, kan albümini, yumurta albü-mini bu gruptandır.

b.      Globülinler:

•  En önemlileri antikorlardır.

c.      Protaminler:

•  Balık yumurtalarında bulunur.

 

2. Yapısal Proteinler

–  Moleküllerin,  protein  benzeri dizilimleriyle meydana gelmişlerdir..

–   Temel amino asitlerden meydana gelirler.

–   En önemlileri, vücuttaki yapı, bağ ve koruma maddelerini oluştururlar.

 

a.Kollajen:

 • Kıkırdakta, kemikte, tendonlarda bulunur.
 • Gerilime son derece dayanıklıdır.

b.Elastin:

 • Kemikte,  deride,  memelilerin akciğerinde, “kan damarlarının duvarlarında bulunur.
 • Çekmeye karşı esnektir.

c.Keratin:

Omurgalı hayvanların; tırnak, toynak, boy­nuz, kıl, tüy gibi yapılarında bulunur.

 

 

3. Bileşik Proteinler

a.  Kromoproteinler:

 • • Bunlar renk maddesi içerirler.’
 • • En önemlisi hemoglobindir.

b.  Lipoproteinler:

 • Yağ ve proteinlerden oluşur.
 • Organellerden   mitokondride,   endoplazmik retikulum ve plazmada bulunur.
 • Zarın seçici geçirgenliğini sağlar.

c.  Glikoproteinler:

 • Protein ve karbonhidratlardan oluşur.
 • İnsan plazmasında bulunur.

d.Fosfoproteinler:

 • Fosforik asit bulunduran proteinlerdir.
 • Sütte ve yumurta sarısında bulunur.

 

PROTEİNLERİN GÖREVLERİ

Büyüme, gelişme ve onarım olaylarında görev yaparlar.

Hücrede zar, stoplazma, organeller ve kro­mozomların yapısına katılır.

Tüm. enzimlerin yapısında yer alır.

Kana kırmızı renk veren ve solunum gaz­larını taşıyan hemoglobin de bir proteindir.

Hastalıklara karşı savunmada görev ya­pan antikorlar proteindendir.

Pıhtılaşmada görev yapan fibrinojen, kas kasılmasında görev yapan aktin ve myo-zin bir proteindir.

 

 

Karbonhidrat ve yağların tükenmesi halinde enerji verici olarak kullanılırlar.

 

 

Önceki MakaleYağlar Nedir ve Görevleri Hakkında Kısa Bilgi
Sonraki MakaleCorruption (yolsuzlukla ilgili ingilizce metin)

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz