Şeker Ahmet Paşa Kimdir Hayatı Eserleri

0
520

Ressam ve po­litikacı (Üsküdar 1841-İstanbul 1907). Asıl: Ahmet Ali. 14 yaşında sınavla Tıb­biye Mektebi’ne girdi. Başarılı bir öğren­ci olmasmın yanı sıra resme olan yetene­ğini de kanıtlayarak okulun resim öğret­men yardımcısı oldu. Bir süre sonra Tıb-biye’den ayrılarak Harbiye’ye geçti. Re­simleri, Sultan Abdülaziz’in dikkatini çe­kince 1864’te öğrenim için Paris’e gön­derildi. 1870’de resimleri Paris’te açılan yıllık devlet sergisine kabul edildi. Av­rupa gezisi sırasında Abdülaziz, onu Dolmabahçe ve Çırağan sarayları için re­sim seçip satın almakla görevlendirdi. Aynı yıl Paris Güzel Sanatlar Akademi-si’ni üstün başarıyla bitirerek Prix de Ro-me’u (Roma Ödülü) kazandı, Roma’ya gönderildi. İstanbul’a dönüşünde Tıbbiye Mektebi’ne resim öğretmeni atandı. Tür­kiye’nin ilk resim sergisini 17 Nisan 1873’de Sultanahmet Sanat Mektebi’nde açtı. Serginin tablo meraklılarının çoğal­masına olan etkisi İstanbul’da bir resim piyasasının oluşmasına yol açtı. İkinci sergi 1 Temmuz 1875’te Darülfünun bi­nası salonunda gerçekleşti. 1876’da Pa­dişahtan Sanay-i Nefise Mektebi’nin a-çılması için onay alındı. 1884’te mirliva (tuğgeneral), 1890’da ferik (tümgeneral) rütbesine yükseltildi. 1895’ten sonra öz­gün eserler verdi. Peyzaj ve natürmont-larında doğa kopyacısı olmadığı gibi, iz­lenimci sanatın ustalanndan da uzak durdu. Bu oluşumda Şeker lakabının ta­kılmasına yol açan saf mizacınm büyük etkisi düşünülür.

Başlıca eserleri: Kendi Portresi (Bur­sa Resim Galerisi), Ağaçlar Arasında Karaca (İstanbul Resim ve Heykel Mü­zesi), Natürmot (İstanbul Resim ve Hey­kel Müzesi), Manzara (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi), Talim Yapan Erler (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi), Te­pe Üzerindeki Kale (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi), Orman (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi) Natürmort (Karpuz-dilimi ve Üzümler) (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi), Manolya ve Meyveler (Kütahya Resim Galerisi), Natürmort (Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi) Peyzaj (Ankara Devler Resmi ve Heykel Müzesi)

Önceki MakaleŞeker Nasıl Elde Edilir
Sonraki MakaleLys Başvuru Tarihleri 29 nisan 6 mayıs 2011

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz