Siyasi Partilerin Kapatılması – Kapatılma Nedenleri

0
143

Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince karar verilir.

– Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri,

– Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demmokratik hak laik cumhuriyet ilkelerine aykırı ise,

– Sınıf veya zümre dikdatörlüğünü veya herhangi bir tür dikdatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlıyorsa,

Suç işlenmesine teşvik ediyorsa,

ve onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak halinde geldiğinin anayasa mahkemesince tespit edilmesi halinde siyasi partilerin temelli kapatılmasına karar verilir.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here