Sultan 2. Mahmud Hakkında Bilgi

0
135

Sultan IV. Mustafa’nın yönetimin­den memnun olmayanlar, Alem­dar Mustafa Paşanın liderliğinde ayaklanmıştı. Rusçuk’tan kalabalık ordusuyla istanbul üzerine yürüyen Alemdar Mustafa Paşa, Sultan IV. Mustafa’yı tahttan indirmişti. Fakat IV. Mustafa taraftarları o sırada eski padişah III. Selim’i öldürmüşlerdi. Hayatta bulunan tek şehzade olan Mahmud’u da öldürmek istiyorlardı! Böylece taht Sultan IV. Mustafa’ya ka­lacaktı.

Fakat Şehzade Mahmud’u öldüreme-diler. Şehzade Mahmud, kendisini se­ven yardımcılarının çabasıyla kaçırıl­dı. Katiller onu bulamadılar.

Ama Alemdar Mustafa Paşa, Sultan Selim’i tahta çıkarmak için tâ nereler­den gelmişken Sultan III. Selim’in ce­sediyle karşılaştı. Üstüne kapanıp ağ­larken, yanına birini getirdiler. Dönüp Rumeli şivesiyle sordu:

“Abe, bu da kimdir?”

Hafız İsa isimli saray hizmetlisi ce­vap verdi:

“Sultan Mahmud Efendimiz budur. Hilâfet nöbeti onundur. Ben biat eyle­dim; bu hayırlı işin tamamlanması sa­na kalmıştır, Paşa Hazretleri.”

Bunun üzerine Alemdar Mustafa Pa­şa, II. Mahmud’un eteğini öptü ve padi­şahlığım kutladı.

 

“Berhudar ol Paşa,” diye konuştu yeni padişah, “ben şimdi katilleri bul­durup sana gönderirim. Sen askerini dağıt. Silâhlarmi çıkar ve Hırka-i Şerif dairesine gel. Görüşeceklerimiz var­dır.”

 

Alemdar Mustafa Paşa emre uydu. Bütün silâhlarını çıkardı. Belinde sa­dece vaktiyle Sultan III. Selim’in hedi­ye ettiğimurassa hançer kaldı.Yeni padişah da o kadarına izin verdi. Paşa­yı kendisine sadrazam tayinetti (28 Temmuz 1808).

Artık sıra karışıklığı bastırıp düzeni sağlamaya gelmişti, yeni padişah kısa süre içinde bunu da başaracaktı.

 

Önceki MakaleSultan 3. Selim’in Öldürülmesi Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleSultan 2. Mahmud Padişah Gençliği, Çocukluğu Hayatı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz