Sultan 3. Selim’in Öldürülmesi Hakkında Bilgi

0
170

Alemdar Mustafa Paşa da sarayın önüne gelmişti. Kapıları kapalı buldu. Adamlarına emretti:

“Kapıları kırın! Elinizi tez tutun, bunlar Sultan Selim Hâna da kıyar­lar.”

O sırada katiller Sultan Selim’in dai­resine doğru koşuyorlardı.

Sultan Selirn’in yanında sonuncu ha­nımı Refet Sultan vardı. III. Selim şid­detli gürültüleri duyunca sordu:

“Acaba neler oluyor?”

“Bilmem ki Sultanım, inşallah ha­yırdır.”

0 sırada Pakize adlı cariye nefes ne­fese odaya girdi: “Birkaç gözü dönmüş, ellerindeki Uçlarla bu tarafa geliyor!” diye konuş­tu. “Savuşun [kaçın] efendimiz!”

Fakat Sultan Selim kaçacak vakit bulamadı. Katiller, ellerinde yalın kı­lıçlarla odaya daldılar. Sultan Selim’in etrafını aldılar. Kadınlar çığlıklar atarken Sultan Selim sakindi. Gelenle­re bakıyor, acı acı gülüyordu.

“Cellât mısınız?” diye sordu alaycı bir sesle.

Cellâtlar başı Nezir Ağa,

“Bu fitneler senin başının altından çıkıyor,” diye bağırdı. “Başını kesip fitneden kurtulacağız.”

Katiller sürüsüne döndü: “Ne durursunuz? işini bitirin!” Cariye Pakize, Sultan Selim’in çok iyiliğini görmüştü, önüne gerildi, yal­vardı:

“Ne olur kıymayın efendime, onun yerine bana kıyın.”

Sırplı köle Ebe Selim, Pakize’ye doğ­ru kılıcını salladı. Pakize’nin elleri ke­silip yere yıkıldı. Bu dehşeti yaşayan Refet Sultan dayanamayarak ileriye atıldı:

“Bırakın efendimi, katiller!”

Kafasına kılıç tersi vurup sedire yık­tılar. Az önce odaya giren bir başka ca­riye bu manzara karşısında bayıldı. Sultan Selim artık katillerin ortasında yapa yalnızdı.

“Size teslim olmayacağım!” diye gürledi.

Beste yapmakta kullandığı neyi kap­tığı gibi katiller sürüsünün üstüne sal­dırdı. Bazı iddialara göre 25-30 silâhlı katile karşı tek başına iki saat kadar boğuştu. Nihayet bir kılıç darbesi sağ şakağının derisini sakalıyla birlikte ke­sip indirdi, ikinci darbe başını yardı. Güçsüz düşmüştü. Üstüne çullandılar. Ellerinde neleri vVsa onlarla vurdu­lar, vurdular, vurdular, Ve ancak so­luk almadığını görünce doğruldular. Sultan III. Selim, bu cinayete kurban gittiğinde 47 yaşındaydı.

Önceki MakaleKabakçı Mustafa Ölümü Hakkında Bilgi, Nasıl Öldürüldü
Sonraki MakaleSultan 2. Mahmud Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz