Sultan 3. Selim’in Öldürülmesi Hakkında Bilgi

0
149

Alemdar Mustafa Paşa da sarayın önüne gelmişti. Kapıları kapalı buldu. Adamlarına emretti:

“Kapıları kırın! Elinizi tez tutun, bunlar Sultan Selim Hâna da kıyar­lar.”

O sırada katiller Sultan Selim’in dai­resine doğru koşuyorlardı.

Sultan Selirn’in yanında sonuncu ha­nımı Refet Sultan vardı. III. Selim şid­detli gürültüleri duyunca sordu:

“Acaba neler oluyor?”

“Bilmem ki Sultanım, inşallah ha­yırdır.”

0 sırada Pakize adlı cariye nefes ne­fese odaya girdi: “Birkaç gözü dönmüş, ellerindeki Uçlarla bu tarafa geliyor!” diye konuş­tu. “Savuşun [kaçın] efendimiz!”

Fakat Sultan Selim kaçacak vakit bulamadı. Katiller, ellerinde yalın kı­lıçlarla odaya daldılar. Sultan Selim’in etrafını aldılar. Kadınlar çığlıklar atarken Sultan Selim sakindi. Gelenle­re bakıyor, acı acı gülüyordu.

“Cellât mısınız?” diye sordu alaycı bir sesle.

Cellâtlar başı Nezir Ağa,

“Bu fitneler senin başının altından çıkıyor,” diye bağırdı. “Başını kesip fitneden kurtulacağız.”

Katiller sürüsüne döndü: “Ne durursunuz? işini bitirin!” Cariye Pakize, Sultan Selim’in çok iyiliğini görmüştü, önüne gerildi, yal­vardı:

“Ne olur kıymayın efendime, onun yerine bana kıyın.”

Sırplı köle Ebe Selim, Pakize’ye doğ­ru kılıcını salladı. Pakize’nin elleri ke­silip yere yıkıldı. Bu dehşeti yaşayan Refet Sultan dayanamayarak ileriye atıldı:

“Bırakın efendimi, katiller!”

Kafasına kılıç tersi vurup sedire yık­tılar. Az önce odaya giren bir başka ca­riye bu manzara karşısında bayıldı. Sultan Selim artık katillerin ortasında yapa yalnızdı.

“Size teslim olmayacağım!” diye gürledi.

Beste yapmakta kullandığı neyi kap­tığı gibi katiller sürüsünün üstüne sal­dırdı. Bazı iddialara göre 25-30 silâhlı katile karşı tek başına iki saat kadar boğuştu. Nihayet bir kılıç darbesi sağ şakağının derisini sakalıyla birlikte ke­sip indirdi, ikinci darbe başını yardı. Güçsüz düşmüştü. Üstüne çullandılar. Ellerinde neleri vVsa onlarla vurdu­lar, vurdular, vurdular, Ve ancak so­luk almadığını görünce doğruldular. Sultan III. Selim, bu cinayete kurban gittiğinde 47 yaşındaydı.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here