Kabakçı Mustafa Ölümü Hakkında Bilgi, Nasıl Öldürüldü

0
117

Alemdar mustafa paşa Edirne’de sadrazamla görüşüp güya barışmıştı.Sadrazam istanbula dönerken ona “İzniniz olursa ben de geleyim” de­di, “Padişah Efendimizin mübarek yü­zünü görüp elini öpmek isteriz, nicedir vakit bulamadık, ola ki kusurumuzu da bağışlatırız.”

Bu sözleri Alemdar Mustafa Paşa­nın, Sultan Selim taraftarlığından vaz­geçtiği şeklinde yorumlayan Sadra­zam,

“Olur,” dedi, “biz dahi seni yakını­mızda görmekten kuvvet alacağız.”

Böylece Alemdar Mustafa Paşaya İstanbul’un yolları açılmış oluyor ve Paşa Çorlu’ya geliyordu.

Çorlu’da güvenilir komutanlarından Uzun Hacı Ali’yi yanına çağırdı.

“Baka Ali,” dedi, “Kabakçı’nm nâ-beca vücudu izale olunacaktır [Kabak­çı öldürülecektir]. Bunun için kaç adam istersin?”

Uzun Hacı Ali şöyle bir hesapladık­tan sonra,

‘ ‘Kaç adam münasipse o kadar Paşa Baba,” dedi. “Fazla kalabalık çok dik­kat çeker, az olsun, ama öz olsun.”

Paşa gülümsedi, elini omuzuna koy­du:

“Berhudar olasın, ben dahi senin gi­bi düşünürüm, az ve öz. Sana seksen seçme yiğit vereceğim. Göreyim, dev^ leti bu habisin şerrinden [kötülüğün­den] kurtar.”

Kabakçı Mustafa Boğaz Nâzın ola­rak Rumeli fenerinde oturuyordu. Göz kamaştırıcı şekilde döşenmiş bir ko­nakta hizmetçiler, uşaklar, cariyeler ortasında gününü gün ediyordu.

Gecenin sabaha yakın saatleriydi. Milâdî takvimler 13 Temmuz 1808 Çar­şamba gününü gösteriyordu. Gecenin kara koynunda sessizce yürüyen sek­sen kişi Kabakçı’nm konağını köşe bu­cak kuşattı. Nöbetçileri susturdular. Ve bir anda topluca konağa dalıp işgal ettiler.

Kabakçı Mustafa henüz uyumamıştı. Gönül eğlendirmekle meşguldü. Karşı­sında ölümü görünce afalladı.

“Ağalar,” diye inledi, “canımı ba­ğışlayın, size köle olayım.”

“Sen hiç bağışladın mı?” diye sordu Uzun Hacı Ali. Adamlarına emretti: “Kesin kellesini!”

Kabakçı Mustafa, diğer isyancıların akıbetine uğrayarak canından oldu. Kesik başı bir bohça içinde Çorlu’ya götürülerek Alemdar Mustafa Paşaya gösterildi. Alemdar, ordusuna hızlı yü­rüyüş emrini verdi. Kıvılcım tekrar tu­tuşmuştu ve tekrar düştüğü yerleri yakacaktı.

Önceki MakaleAlemdar Mustafa Paşa Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleSultan 3. Selim’in Öldürülmesi Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz