Alemdar Mustafa Paşa Hakkında Bilgi

1
63

Sultan III. Selim’in taraftarları da boş durmuyordu. Memleketin her gün daha da kötüye gitmesi ve yeni padişa­hın eski padişahı aratması, Sultan III. Selim’in bazı muhaliflerini de ona ta­raftar yapmıştı.

“Kötü aldandık, kötü iş ettik, efendi­mizi tekrar iclâs etmekten [tahta çıkarmaktan] başka çare yok,” diyor­lardı.

Bunlar Alemdar Mustafa Paşanın et-rafında toplanmışlardı. Sultan III. Se-lim’i tekrar tahta geçirmek istiyorlar­dı. Rusçuk’ta bir araya gelmişler ve Sultân IV. Mustafa’yı tahttan indirmek için çareler düşünmeye, plânlar yap­maya başlamışlardı.

Eski Sadaret Kethüdası Mustafa Refik,

“Başka çare yok,” diyordu, “Kabak­çı Mustafa’yı öldürmek lâzım, böylece hem cinayetlerinin cezasını çekmiş olur, hem de devletin başı belâdan kur­tulur.”

“İyi, ama bu işi nasıl yapacağız?” “Kolay değil, adam bir çavuş, ama sultanlar gibi korunuyor. Etrafında bir sürü serkeş var.”

En sön Alemdar Mustafa Paşa ko­nuştu :

“Siz bu işi bana ısmarlayın ve gerisi­ne karışmayın. Zaten Sadrazam bizi sefer işlerini görüşmek için Edirne’ye davet etmiştir. Oradan bir yolunu bu­lur, Dersaadet’e [istanbul’a] geçer ve Kabakçı rezilinin kârını itmam eyle­riz.”

Ordusunu alıp 4 Haziran 1808 Salı gü­nü Edirne’ye gitti.

Önceki MakaleÇelebi Mustafa Paşanın Sadrazamlığı Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleKabakçı Mustafa Ölümü Hakkında Bilgi, Nasıl Öldürüldü

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz