Tanzimat Dönemi Islahatları Hakkında Bilgi, Yapılan Yenilikler

0
71

Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 -1876) (Abdülmecit ve Abdülaziz Dönemleri)

Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı’yla (Tanzimat-ı Hayriye);
1. Müslüman ve hristiyan bütün uyrukların can, mal ve namus güvenliklerinin sağlanması,
2. Askerliğin herkes için zorunlu olması ve belirli bir düzene konması,

3. Vergilerin düzenli olarak ve herkesin gelirine göre toplanması, hiçkimsenin haksız yere cezalandırılmaması ve mahkemelerin açık olması herkesin mal ve mülküne sahip olması bunu miras olarak bırakabilmesi,

4. İltimas ve rüşvetin önlenmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca:
* Memleket illere, iller sancaklara, sancaklar kazalara, kazalarda bucak ve köylere bölünmüştür.
* İllerin başına bir vali, askerlik ve güvenlik işlerine bakacak bir komutan, mali işlere bakacak bir komutan tayin edilmiştir. Halk tarafından seçilen il meclisi oluşturulmuştur.
* Avrupa’dan ilk defa borç para alınmış ve ilk kağıt para basılmıştır.
* Darülfünun adıyla üniversite açılması kararlaştırılmıştır.
* Galatasaray Lisesi, Mülkiye Öğretmen Okulu, Sanat Okulu gibi eğitim-öğretim kurumları oluşturulmuştur.

YORUM: Osmanlı Devleti’nde 1839-1876 yılları arasına “Tanzimat Dönemi” denir. Avrupa tarzında köklü yenilikler yapılması amaçlanmıştır. Avrupa ile ilişkilerin en fazla geliştiği dönemdir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here