Tarih Öncesi Devirler Ve Özellikleri

1
272

Tarih Öncesi Devirler (Prehistorik devirler) İnsanların varoluşundan yazının icadına kadar olan döneme tarih öncesi devirler denmektedr. Tarih öncesi devirleri şu şekilde yazabiliriz.

 • Taş Devri
 • Kalkolitik (Taş Bakır) Devri
 • Maden Devri

Taş devri ise kendi arasında 3′ e ayrılır.

 • Eskitaş (Kabataş) devri
 • Ortataş (Yontmataş) devri
 • Yenitaş (Cilalı Taş) devri

Taş Devri

a- Eski Taş (Kabataş) Devri

 • Bu devirde yaşayan insan toplulukları ilkel bir göçebe hayat sürdürmüşlerdir.
 • Ağaç kovuklarında, mağaralarda nehir yataklarında yaşayan insanlar tabiatta hazır bulduklarıyla, avcılık ve balıkçılıkla geçinmişlerdir. (Avcı ve toplayıcı) insanlar sadece tüketici konumundadır. Eşya ve alet yapımı yoktur.

b- Orta Taş (Yontma Taş) Devri

 • Temel geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktır.
 • İnsanlar mağarada ve ağaç kovuklarında yaşamaktadır. Mağara duvarlarına av sahneleri resmedilmiştir.
 • Üretim yoktur.
 • Göçebe yaşam tarzı egemendir.
 • Dönemin sonlarına doğru ateş kullanılmaya başlanmıştır.
 • İnsanlar ilk kez taştan ve kemikten araç ve gereç yapmaya ve kullanmaya başlamışlardır.

c- Yenitaş (Cilalı Taş) Devri

 • Tarımsal faaliyetler başlamış hayvanlar evcilleştirilmiştir.
 • Tarım hayatı başlayınca köyler kurularak yerleşik hayata geçilmiştir.
 • Topraktan ilk aletler yapılmaya başlanmıştır.
 • Dokumacılık faaliyetleribu devirde görülmeye başlamıştır.
 • Özel mülkiyet anlayışı ortaya çıkmıştır.
 • İlkel aile tipleri görülmeye başlamıştır.
 • Dolmen ve Menhir adı verilen anıtlar yapılmıştır.
 • Üretime paralel olarak ticaret faaliyetleri ortaya çıkmıştır.

Kalkolitik (Taş Bakır) Devri

Taş devrinin sonlarına doğru maden kullanılmaya başlanmıştır. İlk kullanılan maden bakırdır.

Anadoluda Kalkolitik devir

(MÖ.5500-MÖ.2500)

Çanakkale’de Truva, Burdur’da Hacılar, Yozgat’ta Alişar, Çorum’da Alacahöyük’tür.

Maden Devri Özellikleri

 • Bu dönemde site denilen ilk yönetim örgütleri (devlet) kurulmuştur.
 • Kullanılan madenlere göre, sırasıyla bakır, tunç ve demir devri olmak üzere üçe ayrılır.
 • Altın  ve gümüş, bakır devrinde kullanılmıştır.
 • Ateşin kullanılması ile madenlerin eritilmesi mümkün olabilmiştir.
 • İlk şehir devletleri ve imparatorluklar bu devirde ortaya çıkmıştır.
 • Ticaret ilişkileri artmış uluslararası boyuta taşınmıştır.
 • Uygarlık tarihindeki gelişim sürat kazanmıştır.
 • Toplumsal ilişkilerin artmasına paralel olarak kültürel etkileşim hız kazanmıştır.
 • Değerli madenlere sahip olmak ve verimli arazileri ele geçirmek amacı devletler arasında rekabeti artırmış  kolonizasyon faaliyetleri hız kazanmıştır.

Kolonizasyon nedir?

Bir devletin kendi tprakları dışındaki bir bölgeyi istila ederek o bölgeyi sömürmesine kolonizasyon denir.

Önceki MakaleSaç dökülmesine bitkisel kesin çözüm
Sonraki MakaleFacebook ne zaman kapanıyor ? Twitter ve Face Kapanacak Mı ?

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz