Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Hakkında Bilgi, Kaça Ayrılır, Konu Özeti

0
194

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Hakkında Bilgi, Kaça Ayrılır, Konu Özeti, ödev araştırması, detaylı bilgi,

4 – Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) :

Araştırmayı ve tarih öğretimini kolaylaştırmak için tarih, zaman, mekan ve konularına göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
a- Zamana Göre Sınıflandırma :

Kronolojik dilimlere ayrılmasıdır. Böylece tarih öğreniminin kolaylaşması amaçlanmıştır.

Zamana göre sınıflandırma, tarih öğreniminin kolaylaştırmaya yönelik olmakla birlikte her çağ veya yüzyıl kendi kronolojik dilimi içerisinde fazla bir şey ifade etmez.
Tarih; İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ gibi bölümlere ayrıldığı gibi binyıl ve yüzyıl dilimlerine ayrılmıştır. Ayrıca yüzyıl, yarım ve çeyrek yüzyıl olarak da kendi içerisinde zaman dilimlerine bölünmüştür.

 

Yüzyıl Kavramı:
0-100 arası 1. yüzyıl
100-200 arası 2. yüzyıl
200 – 300 arası 3. Yüzyıl

Yarım Yüzyıl Kavramı:
500 – 550 arası 6. yüzyılın ilk (birinci) yarısı 750 – 800 arası 8. yüzyılın ikinci yarısı
1300 – 1350 arası 14. yüzyılın ilk (birinci) yarısı

Çeyrek Yüzyıl Kavramı

0-25 arası 1. yüzyılın ilk yarısının, ilk çeyreği

1450 – 1475 arası 15. yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreği

Mesela;

1527 16. yüzyılın ilk yarısı veya 16. yüzyılın ilk yarısının ikinci çeyreği.

1699 17. yüzyılın son çeyreği veya 17. yüzyılın ikinci yarısının son çeyreği

395 4. yüzyılın son çeyreği veya 4. yüzyılın ikinci yarısının son çeyreği

NOT Bir tarih dört rakamlı ise ilk iki rakamına bir ilave edilerek yüzyılı söylenir (1453 : On beşinci yüzyıl).
– Bir tarih üç rakamlı ise ilk rakamına bir ilave edilerek yüzyılı söylenir (476: Beşinci yüzyıl).
– Bir tarih iki rakamlı ise doğrudan birinci yüzyıl olarak ifade edilir.

Bin Yıl Kavramı :

Daha çok M.Ö. Tarihlerinde kullanılır.

M.Ö. 2000 – M.Ö. 1000 M.Ö. 2. Bin

M.Ö. 4000 – M.Ö. 3000 M.Ö. 4. Bin

NOT: Milâttan önceki bir tarih ile milâttan sonraki bir tarih arasındaki farkı bulabilmek için toplama yapılır. Her iki tarih de milâttan önceye veya milâttan sonraya aitse farkı bulabilmek için çıkarma işlemi yapılır.

Milâttan önceki tarihlerde rakamın büyüme¬si günümüzden uzaklaşmayı ifade eder. Rakamın küçülmesi günümüze yakınlaşmayı ifade eder. Mesela; M.Ö. 3200, M.Ö. 1283’e göre daha eski bir zamanı ifade eder.
M.Ö. 1999 M.Ö. 2. binin başları
M.Ö. 1001 M.Ö. 2. binin sonları
M.Ö. 1500 M.Ö. 2. binin ortaları

b – Mekana Göre Sınıflandırılması:
Coğrafi taksimler yaparak belirli bir bölgenin tarihinin ortaya konmasıdır.

Milletlerin tarih anlayışında bu metod ön plana çıkmaktadır. (Anadolu Tarihi, Orta Asya Tarihi, Avrupa Tarihi vs.)

c – Konuya Göre Sınıflandırılması:
Dini Tarih, Siyasi Tarih, Sanat Tarihi, Sosyal Tarih vs.

Tarihin bu şekilde sınıflandırılması da tarihin, aydınlatılmasından zorluğu giderememektedir. Zira bu konular arası sıkı bir ilişki olduğu görülmektedir.

Önceki MakaleTarih Biliminin Yöntemi Hakkında Bilgi, Kısaca Konu Özeti
Sonraki MakaleTarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi Hakkında Bilgi, Konu Özeti

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz