Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri Hakkında Bilgi

0
191

Türkiyenin ekonomik faaliyetlerinin başında tarım gelir. Türkiye topraklarının faydalanma bakımından bölünüşünü gösteren cetvel de Türkiye’de tarıma verilen önemi ortaya koyar.
Türkiye topraklarının faydalanma bakı-mından bölünüş oranları şöyledir:

Ekili – dikili topraklar % 22
Nadasa bırakılan yerler % 10
Ormanlık ve çalılık alanlar % 13,5
Tabiî çayırlar ve otlaklar % 37.5
Ürün vermiyen topraklar % 17

Bu cetvelden topraklarımızın % 32 sinin (hemen hemen 1/3 kadarı) tarıma elverişli olduğu görülüyor. Bu alanların dabüyük kısmı tahıla ayrılmıştır. Tahıl ürünümüzün de yarıdan fazlasını buğday meydana geti¬rir. En çok iç Anadolu’da Konya ve Anka¬ra vilâyetlerinde yetiştirilir. Türkiye buğday mahsulü 1957 de rekor seviyeye erişerek 8,5 milyon tona yükselmiştir. Tahıl çeşitleri arasında buğdaydan sonra ikinci sırayı ar¬pa alır. Üçüncü olarak mısır, daha arka¬dan da çavdar ve yulaf gelir.
Mısır en çok Karadeniz bölgesinde, ikinci olarak da Marmara bölgesinde yetiştirilir.
Pirinç, tahıl çeşitleri arasında az yer tutar. Yazları sıcak olan yerlerde yetişir. Ak¬deniz bölgesinde Hatay, Maraş, Adana vilâ¬yetleri başta gelir.

Endüstri bitkileri istihsalinde birinci sıra¬yı şeker pancarı alır. Son yıllarda sayıları artan şeker fabrikalarının tesiriyle şeker pancarı istihsali de artmış, 1960 ta 4 385 00 tonu bulmuştur. Endüstri bitkileri arasında ikinci ve üçüncü sırayı alan pamuk ve tütün istihsali ise aynı yılda ancak 175 ve 135 bin ton kadardır.
Yağ çıkarılan bitkiler arasında zeytin başta gelir. Susam, haşhaş, ayçiçeği, yerfıstığı bunu takip eder. Zeytin, Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisi olduğundan, bu iklimin hüküm sürdüğü yerlerde yapılır. Bu bakımdan Ege bölgesinde Edremit körfezi kıyıları baş¬ta gelir. Bu yörenin zeytinlerinden daha çok yağ elde edilir. Yemeklik zeytinlerin başlıca yetişme alanı ise Güney Marmara kıyılarıdır.

Meyvacılık bakımından memleketimiz çeşitlilik gösterir. En önemli bağlar Ege böl-gesinde bilhassa Gediz ovasında yer alır. incir ağaçlarının başlıca gelir alanı ise Büyük Menderes ovasıdır. Fındıkların en fazla geliştiği alan Doğu Karadeniz bölümünde Trabzon, Ordu, Giresun vilâyetleridir. Turunçgillerin başlıca yayılma alanı Akdeniz bölgesidir. Diğer çeşitli orta iklim meyvaları da memleketimizin hemen hemen her tarafında yetişir.

Bakınız > Türkiyenin ekonomik coğrafyası

Önceki MakaleTürkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ve Bölümleri
Sonraki MakaleHelenistik Dönem Özellikleri Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz