Türkiye’nin Özel Konumu Hakkında Bilgi

0
107

Türkiye’nin Özel Konumu Hakkında Bilgi, kısaca maddeler halinde, ansiklopedik bilgi, konu araştırması, detaylı bilgi,

TÜRKİYE’NİN ÖZEL KONUMU

– Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde olması. ,
– Kıtalar arasında önemli bir köprü durumunda olması.
– Önemli ticaret yolları üzerinde olması. (İpek ve Baharat yolu gibi)
– Dünyadaki en eski yerleşim merkezlerinden biri olması.
– Değişik kültürlere beşiklik etmiş ve kaynaş-tırmış olması.
– Doğal güzellikler bakımından önemli olması.
– Gelişmiş Avrupa ülkeleriyle gelişmekte olan Asya ülkeleri arasında bulunması.
– Müslüman ülkeler ile Hrıstiyan ülkeler ara-sında geçiş özelliğine sahip olması.
– En çok petrol üreten ve en çok petrol tüketen ülkelere yakın olması.
– Üç tarafının denizlerle çevrili olması.

Buna bağlı olarak;
* İklim çeşitliliğine
* Ürün çeşitliliğine
* Turizmin gelişmesine
* Deniz ürünlerinden yararlanmamıza

– İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bulunması.
– Türkiye’nin uluslar arası platformda stratejik öneminin artmasına.

– Suriye, İran, Irak, Nahçıvan, Ermenistan,. Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan’la kom¬şu olunması.
– Yüksek bir ülke olması. (Ortalama yükseltisi¬nin 1132 m olması)
– Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması.
Buna bağlı olarak;
* Sıcaklıkların düşmesi
* Karasallık şiddetinin artması
* Ürün türlerinin azalması
* Buğday yerine arpa tarımın daha yoğun olması

– Gerçek alan ile izdüşüm alanı arasında yer-şekilleri ve yükseltiden dolayı fark olması.
– Dağların genelde doğu – batı doğrultusunda uzanıp, denizel iklim özelliklerinin iç kısımla¬ra girmesini engellemesi ve iç kesimlerden karasallığın hakim olması.
– Rize’de turunçgil tarımının yapılabilmesi.
– İğdır’da pamuk tarımının yapılması.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here