1. Abdülhamit Kimdir, Hayatı

0
185
1. abdülhamit kimdir hayatı hakkında bilgi
1. abdülhamit kimdir hayatı hakkında bilgi

1. Abdülhamit Kimdir, Hayatı hakkında kısaca bilgiler, 1. abdülhamit ile ilgili bilgi,

1. Abdülhamit

(1725-1789). Osmanlı imparatorluğu padişahla­rının yirmi ycdincisidir. İstanbul da doğmuş­tur. Ahmet III. ün oğludur. Babası padişahlık­tan çekildiği sıralarda Abdülhamit I. beş ya­şında bulunuyordu. Uzun süre saray içinde kapalı bir hayat geçirdiğinden, eğitim ve öğreni­mine gereği gibi önem verilememiştir. Elli ya­şında tahta çıkmış ve padişah olmuştur O güne kadar yaşayışını Kuran okumak, ok atarak ava çıkmakla geçirmiştir.

Büyük kardeşi Mustafa III. ün ölümü üze­rine padişah olduğunda tecrübesiz, bilgi ve görgü yönünden güçsüz bir kişiydi. Buna kar­şılık, çağında ortaya çıkan türlü güçlükleri yenmede iyi niyet göstermiş, büyük çaba harcamıştır. Yönetiminin ilk günlerinde Osmanlı ordusunun, o sıralarda ilerlemekte olan Rus ordusuna karşı kararı sağlayabileceği düşü­ne kapılmış, bu yüzden de savaşa mutlaka de­vam edilmesi buyruğunu vermiştir. Bu buyru­ğu yerine getiren ordu çarçabuk bozguna uğ­ramış, öbür cephelerde savaşanların ise ma­neviyatları bozulmuştur. Böylece ordu. dur­madan geri çekilmeye başlamış ve Osmanlı imparatorluğunun aleyhine olan ünlü Kaynar­ca antlaşması imzalanmıştır.

Bunun yanı sıra Anadolu’da da türlü karı­şıklıklar çıkmış. İranlılar topraklarımıza sal­dırmışlar, sınır boylarında pek çok yeri ken­dilerine katmışlardır. Mekke, Medine dolay­larında ayaklanmalar birbirini izlemiş, Rus­lar Kırım’ı ellerine geçirmişlerdir. Rusya’nın bu kazancına karşılık saldırganlığına yine de devam etmesi sonucu, savaş açılmasına karar verilmiş, fakat ordu hem karada, hem de de­nizde Rus ordu ve donanmasına karşı yenil­giye uğramıştır. Birbiri arkasına varılan bu başarısızlıklar, padişah Abdülhamit I. i büyük üzüntülere sokmuş, savaşlardan bıkmış. Özi kalesinin düşman eline geçtiği haberini de ahnca inme inmiş ve ağır bir şekilde hastalanarak ölmüştür.

Çağındaki olumlu işlerinin başında Mühendishane-i Berrî-i Hümayun’u açmak, terk edil­miş durumdaki İbrahim Müteferrika Basımevini işletmek ve yurdumuzda ilk olarak yerli malı kullanmak zorunluğunu koymak gelir.

Önceki MakaleAbdülbaki Nasır Dede Kimdir
Sonraki MakaleAilenizden de yardım alarak bir sözlü tarih örneği bulunuz

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz