Abbasiler Dönemi Özet

3
260
abbasiler dönemi özeti
abbasiler dönemi özeti

Emevilerden sonra Irak ve Mısır’da halifelik eden hanedanın adıdır. Hz. Muhammed’in amcası Abbas bin Abdülmuttalip’in soyundan gelen Abbasiler, 750’den 1258’e kadar Irak’ta, 1261 den 1517’ye kadar Mısır’da halifelik ettiler.
Hz. Muhammed’in ölümünden sonra sırayla Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali halifelik etti. Fakat Ali’nin halifeliği sırasında Peygamber’in baş düşmanı olan Ebusuyfan’ın oğlu Muaviye, halifeliği ele geçirdi. Böylece halifelik Emevilere geçmiş oldu.
Muaviye’den sonra Emeviler, Peygamber ailesine karşı kanlı bir siyaset güttüler ve İslam dinine saygısızlık gösterdiler. Bu hareket dindar Müslümanları kendilerine düşman etti.

Öte yandan Abbas’ın soyu, Araplar tarafından alınan eyaletlerde çoğaldı. Peygamber’e olan akrabalıkları bunlara her yerde büyük itibar sağlıyordu. Özellikle Horasan eyaletinde birçok taraftarları vardı.

Emevîlere karşı ayaklanmayı tasarlayan Abbasîler haziran 742’de Horasan’da baş kaldırdılar. Horasanlı Ebu Müslim’in yönettiği isyanda ha-life Mervan’in ordusunu yendiler, Irak’ın da düşmesi üzerine (749) Irak nakibi Ebu Selemet-ül-Hallâl, Horasanlı komutanların ısrarıyla Abbasoğullarından Eb-ül-Abbas’ı Kûfe’de halife ilân etti.
Fakat Emevîler tamamen yok edilmemişlerdi. Mervan büyük bir ordu topladı. Zap suyu [kıyısında Abbasîlerle karşılaştı. Tekrar yenilgiye uğradı. Filistin üzerinden Mısır’a kaçarken Busayr adlı manastırda yakalanarak başı kesildi(750).
İlk Abbasî halifesi Eb-ül-Abbas, Emevî hanedanını merhametsizce öldürttüğü için, elsaffah (kan dökücü) diye anılır.Eb-ül-Abbas’ın Kılıcından kurtularak İspanya’ya kaçan Abd-el-Rahman bin Muaviye, Kurtuba’da yeni bir emevi devleti kurmuştur.

Bakınız > Abbasiler hakkında kısa bilgi, konu özeti

Önceki MakaleAbbas 1. Safevi Kimdir, Hayatı
Sonraki MakaleAile ile Röportaj Aile Bireylerini Tanıtma

3 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz