Abdülaziz Kimdir, Hayatı

0
185
abdülaziz kimdir, hayatı
abdülaziz kimdir, hayatı

Abdülaziz Kimdir, Hayatı hakkında kısaca bilgi, abdülaziz dönemi, osmanlı padişahı abdülaziz nasıl ölmüştür,

Abdülaziz 

(1830-1876), Osmanlı imparatorluğu padişahlarının otuz ikincisidir. Babası Mahmut 2. Annesi Pertevniyal Sultandır. Dokuz yaşınday­ken babası öldüğünden, yerine geçen büyük kardeşi Abdülmecit tarafından öğrenim ve eğitimine büyük titizlik gösterilmiştir. Buna karşılık, Abdülaziz, şehzadeliği sırasında eği­tim ve öğrenim yerine ata binmeye, ava çık­maya ve okçuluğa eğilim duymuştur.

Abdülmecit’in ölümü üzerine otuz iki yaşın­da tahta çıkmış ve padişah olmuştur (1861). Düşünce yapısı bakımından dünya politikasını izleme gücünden yoksun olmasına rağmen genç yaşta tahta çıkması, birçok iyi niyetli devlet adamına umut vermiş, olumlu bir izlenim bırakmıştı. Gerçekten de Abdülaziz, tahta çıktığının başlangıç yıllarında bu umut­ları boşa’çıkarmamış ve çevresindeki devlet adamlarına ülkenin olumlu yönde ilerlemesin­de güçlükler çıkarmamış, tam tersine bu yön­deki önemli çabaları bütün gücüyle destekle­miştir.

Sadrazam Âli Paşanın ve Hariciye Nazırı Fuat Paşanın iyi niyet ve çabalarıyle impa­ratorluk en güç döneminde başarıyla yönetil­miştir. Ülkede yeni yeni başlayan bağımsızlık vc özgürlük havası giderek genişlemiş. Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi özgürlükten yana düşünce ve eylem adamlarının çalışmaları en­gellenmemiştir. Hem Namık Kemal ve hem de Ziya Paşa, anlayış ve düşüncelerini büyük bir özgürlük hava içinde bu devrede yaymış­lardır.

Fakat dönem kısa sürmüş, Abdülaziz tutu­munu değiştirmiş; bir yandan kendini boş har­camalara ve gönül eğlencelerine verirken, öte yandan da devlet işlerine karışarak diktaya yönelmiştir. Abdülaziz’in bu tutumuna Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi özgürlüğün savunu­cusu aydınlar karşı çıkmışlar. Avrupa’ya sı­ğınarak düşüncelerini oradan yaymaya çalış­mışlar, ülkede meşrutiyet fikrinin gelişmesini sağlarlarken, kurulu derneklerin aracılığıyle ulusu da etkilemeye başlamışlardır. .

Abdülaziz. bu durumda Namık Kemal, Ziya Paşa ve arkadaşlarını bağışlar görünüp İstan­bul’a çağırtmış, sonra da sürgüne yollamıştır. Ali Paşa ile Fuat Paşanın ölümlerinin ardın­dan bozulan devlet işlerine bir çare bulama­mış, zevke ve boş harcamalara olan düşkün­lüğü yüzünden imparatorluk, altından kalkıl­maz borçlara girmiştir. Bu dönem, Osmanlı imparatorluğunun dış durumu bakımından en bunalımlı ülkelerinden biridir ve Balkan ülkelerinden birçoğu imparatorluğun bu güçsüzlüğünden yararlanmış ve devlet yönetimine karşı baş kaldırmaya saptamıştır.

Duruma bir çözüm yolu arayanların başında gelen Mithat Paşa, Rüştü paşa, ve Hüseyin Avni paşa gibi ilerici aydın devlet adamları meşrutiyeti kurma yolundaki çalışmalarına hız vermişler, 30 mayıs 1876 gecesi yapılan bir baskınla Abdülaziz tahtından indirilmiş ve yerine Murat V. geçirilmiştir. Abdülaziz bu işleme dayanamamış , kapıldığı büyük üzüntü sonucu bilek damarlarını keserek kendi canına kıymıştır. Divanyolu’ndaki babası mahmut 2. nin türbesine gömülmüştür.

Kırk altı yaşında ölen Abdülaziz, on beş yıl padişahlık etmiştir. Yönetiminin ilk yıllarında olumlu işler yapmış, Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) ve Şura-yi Devlet(Danıştay) onun döneminde kurulmuştur, Bilgisizliği, ileriyi görüşten yoksunluğu ve gereksiz harcamaları yüzünden imparatorluğun çöküşünü daha da hızlandırmıştır.

 

Önceki MakaleAbdurrahman Şeref Kimdir, Hayatı, Eserleri
Sonraki MakaleAbdülbaki Nasır Dede Kimdir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz