Abdurrahman Şeref Kimdir, Hayatı, Eserleri

0
157
Abdurrahman şeref kimdir, hayatı ve eserleri
Abdurrahman şeref kimdir, hayatı ve eserleri

Abdurrahman Şeref Kimdir, Hayatı, Eserleri hakkında kısaca bilgiler,

ABDURRAHMAN ŞEREF
(1832-1925). Ünlü tarihçi ve politikacılarımızdandır. Safranbolu asıllı ve Ìstanbul doğumlu dur. Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra çeşitli okullarda öğretmenlik. Mektebi Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi) de on altı, Galatasaray Lisesinde de on dürt yıl müdürlük yapmıştır. 1908 devriminden sonra Defteri Hakanı Nazın (Tapu ve Kadastro Bakam >, Evkaf Nazırı ve Şurayı Devlet Reisi (Danıştay Başkanı) oldu. Padişahlığın kaldırılmasına kadar Ayan Meclisinde (Senato) bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ikinci dönemine İstanbul milletvekili olarak katıldı (1923). İki yıl sonra da İstanbul’da öldü.

Abdurrahman Şeref, imparatorluk dönemi vakanüvislerinin (tarihçi) sonuncusudur. Politikacı olmaktan çok tarih yazıları ve bu konuyla ilgili verdiği dersleriyle ün sağlamıştır. Osmanlı tarihi üzerine güvenilir bir bilgi ve yetkiye sahipti. Meşrutiyetin ardından devlete vakanüvis olarak atandı ve Tarihi Osmani Encümeni başkanlığına getirildi. Eserleri arasında büyük önem taşıyanı, «Tarih-i Devlet-i Osmaniye – Osmanlı Devleti Tarihi» dir.

Eserleri: Fezleke-i Tarih-i Düvel i İslâmiyc (1883), Coğrafya-yi Umumi (1884-98), Tarih-i Devlet-i Osmaniye (1891-94), İstatistik ve Coğ-rafya-yi Umrani (1899). İlm-i Ahlâk (1893-1903), Harb-i Hazırın Menşei (1916), Tarih Musahabeleri.

Önceki MakaleAbdurrahman Alp Gazi Kimdir, Hayatı
Sonraki MakaleAbdülaziz Kimdir, Hayatı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz