Abiyogenez ve Biyogenez Görüşleri nelerdir ?

0
180

Abiyogenez ve Biyogenez Görüşleri , nelerdir, ne anlatır, İlk insan nasıl doğmuştur, hayatın başlangıcı nasıl olmuştur, abiyogenez ve biyogenez görüşleri nedir, nelerdir, içeriği, ne anlatır, aristo nun görüşü, canlıların oluşumunu görüşü ilk ortaya kimdir,
Asırlara/yeryüzünde hayatın nasıl başladığını düşünen insanoğlu hayatın başlangıcına açıklık getirmek için çeşitli görüşler ileri sürmüştür.

Geçmişte insanlar, böceklerin yemek artıklarından, güvelerin yün¬den, farelerin buğdaydan oluştuğuna yaygın olarak inanırlardı. Hatta Doğu’dan gelen bazı seyyahlar içinde kuzu bulunan, kavuna benzer meyveleri olan ağaçların bulunduğunu söylerlerdi.
Aristo (MÖ 384-322) canlıların oluşumu hakkında ilk görüşü ortaya atan araştırıcıdır. Abiyogenez olarak adlandırılan bu görüşe göre can¬lılar, cansız maddelerden kendiliğinden oluşmuştur. Bu hipoteze göre cansız maddeler içinde aktif öz denen bir şey vardır. Bu aktif öz yeni bir canlıyı oluşturma yeteneğine sahiptir.
Aristo, aktif özü bir madde gibi düşünmeyip iş yapma yeteneği olarak kabul etmiştir. Doğanın basitten karmaşığa doğru değişim gösterdiği fikrini savunmuştur.

İnsanlar hiçbir bilimsel kay-nağa dayanmayan, kontrollü deneylerle ispatlanamayan bu görüşe yıllarca inanmışlardır. Örneğin 17. yüzyılda yaşayan Belçikalı J. B.Van Helmont(Van Helmont), kirli insan gömleği ve buğday taneleri bir araya ko-yulduğunda farelerin oluştuğu-nu düşünmüştür. Daha sonra İtalyan biyologu F. Redi (Redi) 1668 yılında abiyogenez görü-şünü çürüten kontrollü deneyler yapmıştır .
Redi, deneyinde et kullan¬mıştır. Etleri iki kavanoza eşit miktarda yerleştirerek kava¬nozlardan birinin ağzını açık bı¬rakmış, diğerinin ağzını sıkıca kapatmıştır. Birkaç gün sonra ağzı açık kavonozdaki içeriğin kurtlandığını ve sineklerin de kavanoza girip çıktığını gözlemlemiştir. Ancak birkaç gün geçmesine rağmen ağzı kapalı kavanozda bir tek kurtçuğun dahi görülmediğini tespit etmiştir. Bunun sonucunda Redi, aynı ortamda bulunan cansız maddelerin bir araya gelerek bir canlı oluşturmadığını, sineklerin açık kavanozda kurtlanma¬ya sebep olduğunu, kurtçukların da sineğe dönüştüğünü gözlemiştir. Böylece canlıların yine kendine benzer canlılardan oluştuğu görüşünü ortaya atmıştır. Daha sonra yapılan çalışmalarda da Redi’yi destekle¬yen sonuçlar alınmıştır.
Fransız bilim adamı Pasteur (Pastör), mikroorganizmaların kendi kendine mi oluştuğunu, yoksa daha önce var olan mikroorganizmala¬rın çoğalmasıyla mı meydana geldiğini kanıtlamak için çeşitli deneyler yapmıştır (Şekil 2.1.2). Deneylerinde hazırladığı et suyu karışımını iki adet kuğu boyunlu balon jojeye aktarmıştır. Her ikisini de ocak üstüne yerleştirerek steril etmek amacı ile kaynatmıştır. Daha sonra balon jo-jelerden birinin boyun kısmını kırmıştır. Kaynatma işleminden bir kaç gün sonra Pasteur, boyun kısmı kırılmış olan balon joje içindeki sıvıda mikroorganizmaların ürediğini gözlemiş, bu mikroorganizmaların havada bulunan sporlardan kaynaklandığı sonucuna varmıştır. Pasteur, boyun kısmı kırılmamış balon joje içindeki sıvının steril kaldığını defa­larca gözlemiştir. Bunun nedeni balon jojenin boyun kısmının yapısın­dan dolayı mikroorganizmalar ve bunların sporlarının et suyu karışımı­na ulaşamamasıdır (Şekil 2.1.2). Abiyogenez görüşü, Redi’den sonra Pasteur’ün yaptığı çalışmalar ile tamamen çürütülmüştür. Yapılan bu bilimsel çalışmalar sonucunda canlının, canlıdan oluştuğu biyogenez görüşü ortaya çıkmıştır. Bu görüşe göre canlılar kendiliğinden değil, önceki atalarından türemiştir.

Önceki MakaleArama Yaparken Ağda Kayıtlı Değil Hatası Android Samsung Telefon
Sonraki MakaleNesli Tükenen ve Tükenmekte Olan Hayvanlar İle İlgili Bilgiler

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz