Aşerme Nedir ? Ne Zaman Başlar

0
87

Aşerme Nedir ? Ne Zaman BaşlarAşerme, aşyerme, aşyerime, yerikleme ola­rak da bilinir, gebeliğin ilk aylannda kadın-lann yiyecek, içecek vb maddelere duyduk-lan aşın istek ya da tiksinti. Aşerme genellikle olmayacak şeyleri, mevsimi olma­yan sebze ve meyveleri, türlü yemekleri istemek, sabun, kireç, sıva yemek, kömür çiğnemek biçiminde görülür. Halk inancına göre aşeren kadın arzuladığı şeyi yiyip içemezse çocuğu sakat doğar; gizlice bir şey alırken ehni vücudunun neresine sürerse çocuğun orasında leke olur. Aşermeyle ilgili inanç ve söylentiler arasında, “çocuk batın­da oynadığı zaman anne elma yerse çocuk kırmızı olur”, “tatlıya aşeren oğlan, acıya aşeren kız doğurur”, “aşerenin yediği şeye göre çocuğu aptal, zeki, âlim olur” gibi şeyler sayılabilir. Genellikle gebeliğin ilk dört ayında görülen aşerme, bazen doğuma değin sürer. Aşerme aslında, gebelik nede­niyle koku alma duyusu ve iştahtaki değiş­menin bir sonucudur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here