Aylık Maaşlı, Paralı İşkur Meslek Edindirme Kursları Başvuruları 2013-2014

43
369

iskurişkur meslek edindirme kursları başvuruları, işkur kursları maaş kaçpara veriyor, işkur kursları meslek edindirme başvuruları, işkur meslek kursları başvuru şartları, işkur meslek edindirme kursu 2013-2014,

İşkur un yapmış olduğu nitelikli eleman yetiştirmek için kurslara birçok kişi ilgi göstermektedir. İşkur tarafından düzenlenen ve meslek edindirmeyi amaçlayan kurslar bittiğinde nitelikle eleman ve personel yetiştirip işkur gerekli pozisyonlarda ve firmalarda bu kişileri istihdam etmesine olanak sağlamaktadır.

Mesleği olmayan vatandaşlara meslek sahibi olması için yapılan kurslar işgüü piyasasına nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlıyor.

Kursunu tamamlayan öğrencilere MEB tarafından onaylı belge veriliyor, aynı zamanda kursa giden öğrencilere ise günlük ihtiyaçlarını karşılamaları için 20 TL gibi bir miktar aylık hesaplarına yatırılıyor.

İŞKUR Tarafından Düzenlenen Kurslara Katılan Tüm Kursiyerler Kurs Süresi Boyunca Meslek Hastalıkları ve İş Kazası Sigorta Primleri İŞKUR Tarafından Karşılanıyor.

İŞKUR İşgücü Yetiştirme Kurslarına Katılım Şartları:
Açılan her kursun alt ve üst yaş sınırı, öğretim durumu, cinsiyet şartları vardır. İşgücü yetiştirme kurslarına katılmak için öncelikle İŞKUR’a kayıt olmanız gerekmektedir. İşgücü Yetiştirme Kurslarında devam zorunludur. Kurslara başvuru için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-kur’a kayıtla olarak çalışmıyor olmalısınız. Mazeretli olarak eğitim süresinin 1/10 kadar devamsızlık yapma hakkınız vardır. Devamsızlık yapan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. İŞKUR İşgücü Yetiştirme kurslarında kursa devam ettiğiniz her gün için 20 TL almaya hak kazanırsınız. Devamsızlık yaptığınız günlerde ödeme yapılmaz. Kursa Katılanlar aynı meslek eğitimde hiçbir zaman, farklı bir mesleki eğitimde 2 yıl süresinde İŞKUR kurslarına katılamazlar. ( katıldığınız kurs 6 aydan kısa süreli ise, Staj veya TYÇP, Girişimcilik programlarına Katılabilirsiniz).

İŞKUR Özürlü Meslek Eğitim Rehabilitasyon Kursları:
Kurslara katılan kursiyerlere katıldıkları her gün için cep harçlığı (20TL), kurs süresi boyunca meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigorta yapılır.

İŞKUR Girişimcilik Kursları:
İŞKUR girişimcilik kursları KOSGEB (Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı) ile ortaklaşa işsizlere yönelik kendilerini geliştirme, kendi işlerini kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. İŞKUR girişimcilik kurslarına katılan kursiyerlere, katıldıkları her gün için cep harçlığı (20TL), eğitim süreleri boyunca meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigorta yapılır.

İŞKUR Kendi İşinin Patronu Olmak İsteyenler İçin Girişimcilik Kursları Düzenliyor. Kursu Başarıyla Tamamlayan Kursiyerlere Katılım Belgesi Veriliyor. Katılım Belgenizle KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği Programına Başvurma Yolunuz Açılıyor.

İŞKUR Girişimcilik Kurslarına Katılım Koşulları:
Programa Katılabilmek İçin İŞKUR’a Kayıt Olmalısınız. Program Başlangıcı İtibariyle SSK, BAĞ-KUR Veya Emekli Sandığı’na Bağlı Olarak Çalışıyorsanız Programa Katılamazsınız. Kursa Devam Zorunludur. Ancak, Kurumun Kabul Edebileceği Mazeretiniz Olursa Program Süresinin 1/10’unu Aşmamak Üzere Mazeret İzni Kullanabilirsiniz. Bu Sürenin Aşımı Halinde, Programla İlişiğiniz Kesilir. Kursa Devam Ettiğiniz Her Bir Gün İçin 20,00 TL Hak Edersiniz. Devam Etmediğiniz Günler İçin Ödeme Yapılmaz. Ödemeler Açılacak Banka Hesabınıza Aylık Olarak Yatırılır.

Kursa Başlamadan Önce Kuralları Bildiğinize Ve Kurallara Uyacağınıza Dair “Taahhütname” İmzalamanız Gerekmektedir. Girişimcilik Kurslarına Hayatınız Boyunca Sadece Bir Kez Katılabilirsiniz. Daha Önce İŞKUR’un Herhangi Bir Kursa Katılmışsanız Girişimcilik Programına Katılmanız İçin 6 Ay Beklemeniz Gerekir.

Girişimcilik Programına Katıldıktan Sonra 6 Ay Geçmeden İŞKUR’un Düzenlediği Kurslara Katılamazsınız. İşsizlik Sigortasından Yararlanmakta İken Geçerli Bir Gerekçe Sunmadan Katıldığınız Programı Bırakmanız Halinde Bu Tarihten İtibaren İşsizlik Ödeneğiniz Kesilir. Kurs Süresi Boyunca Eğitim Maliyetleriniz İle “Bakmakla Yükümlü Olunanlar Dışındaysanız Genel Sağlık Sigortası İle İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sigorta Priminiz” İŞKUR Tarafından Karşılanır. Program Bitiminde Başarılı Olan Katılımcılara Katılım Belgesi Verilir. Bu Belge, KOSGEB Desteklerine Başvuruda Kullanılacak Bir Belge Niteliğindedir.

İŞKUR Staj Programları:
İŞKUR tarafından en az lise düzeyindeki eğitim kurumlarından mezun olmuş, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden, mesleki becerilerini artırabilecekleri staj programları düzenlenmektedir. Stajyerler, staj yapmak istedikleri, işyerlerini, ilgi duydukları alandaki işyerlerinden, (en az 10 personel çalıştıran) Kendileri Belirlerler. İŞKUR staj programına katılan kursiyerlere katıldıkları gün için cep haçlığı (20TL) staj süresince mesleki hastalıklar, iş kazalarına karşı sigorta primleri ödenir.

İŞKUR TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Programları)
TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Programı) işsizlikle mücadelede İŞKUR tarafından kısa süreli iş imkanı ve eğitim için gerçekleştirilen programdır. TYÇP amaçlanan, işsizliğin artığı dönemlerde İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin çalışma hayatından ayrı kalmamaları, maddi sıkıntıya düşmemeleri, çalışma alışkanlıklarını kaybetmemeleri için kısa süreyle istihdam edilmeleri ve eğitimlerini sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Toplum Yararına Çalışma Programı, bakım onarım hizmetleri, restorasyon, M.E.B bağlı okulların çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, erozyon çalışmaları, park düzenlenmesi, kültürel mirası korumak, temizlik işleri v.b. konularında kısa süreli iş imkanı sağlamaktadır. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) boyunca Cari Asgari Ücret, çalışan süreye göre hesap edilerek ödenmekte, Sosyal Güvenlik, Genel Sağlık Sigorta Primleri Ödenmektedir.

İŞKUR Çalışanlara Mesleki Eğitim:
İŞKUR tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara, çalışmak için sahip olmaları gereken sertifikaların verilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemektedir.

İŞKUR KURSLARI: Mesleği olmayanlara meslek edindirme, mevcut mesleğinde iş bulamayanlara yeni bir meslek öğretme amacıyla kurslar düzenlemektedir.
Kurslara katılan her bir işsize İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilmektedir. Kurslara katılan işsizlerden hiçbir ücret alınmamakta; kursiyerlerin zaruri giderlerini karşılamak üzere her fiili eğitim günü için cep harçlığı verilmektedir.
Ayrıca eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İŞKUR Kurslarına Devam Zorunludur. Kabul Edilebilir Mazereti Olanlara Eğitici Öğretici Tarafından Yazılı Olarak İzin Verilebilir. Ancak Bu İzin Süreleri Toplamının Doktor Raporu İle Tevsik Edilebilen En Fazla 5 Günlük Sağlık İzini Dışında, Hangi Sebeple Olursa Olsun Kurs Süresinin 1/10’unu Aşması Halinde Kursiyerlerin Kursla İlişkileri Kesilir.

Hükümlülere Yönelik İşgücü Yetiştirme Kursları Düzenlenmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı Ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Yapılan İşbirliği Sonucunda, https://www.kisaozet.net/ Cezaevlerinde Bulunan Ve https://www.kisaozet.net/  Tahliyelerine Az Süre Kalan Hükümlülere Bir Meslek Edindirerek Tahliye Olduktan Sonra İstihdam Edilmelerini Kolaylaştırmak Amacıyla Da İşgücü Yetiştirme Kursları Düzenlenmektedir.

İstihdam Garantili Kurslarda Başarılı Olan Kursiyerlerin En Az %50 İşbirliği Yapılan Kuruluş Tarafından İstihdam Edilmektedir.

İŞKUR KURSLARA KATILIM KOŞULLARI:

15 Yaşından Gün Almış Olmak, En Az İlkokul Mezunu Olmak (16/8/1997 Tarihinden Önce İlkokulu Bitirmiş Olanlar İlköğretim Mezunu Olarak Değerlendirilecektir.), Yetiştirilecekleri Mesleğe Uygun Özelliklere Sahip Olmak, İşverenin Aradığı Özel Şartları Taşımak, Açık İşsiz Durumunda Olmak.

1.) Kursa katılabilmek için İŞKUR’a kayıt olmalısınız.

2.) Bu kurs için belirlenen Katılım Şartlarını (Öğrenim Durumu, Yaş, Diğer) taşıdığınızdan emin olunuz.

3.) Program başlangıcı itibariyle SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışıyorsanız kursa katılamazsınız.

4.) Kursa devam zorunludur. Ancak, Kurumun kabul edebileceği mazeretiniz olursa kurs süresinin 1/10’unu aşmamak üzere mazeret izni ve en fazla 5 günlük sağlık izni kullanabilirsiniz. Bu sürenin aşımı halinde, kursla ilişiğiniz kesilir.

5.) “İlgi ve yetenekleri kursları takibe elverişli olmadığı için ilişiği kesilenler ile yataklı tedavi görmeyi gerektiren hastalık hali, askerlik, tutukluluk, hamilelik/doğum, işe giriş ve kursa devamı engelleyebilecek ikametgah değişikliği, doğal afetler, eğitim esnasındaki iş kazası nedenleri dışında” mazeretsiz olarak kurstan ayrılan kursiyerler 24 ay geçmeden herhangi bir kurs ve programdan yararlandırılmaz.

6.) Devam ettiğiniz her bir kurs günü için 20,00 TL hak edersiniz. Devam etmediğiniz günler için ödeme yapılmaz. Ödemeler açılacak banka hesabınıza aylık olarak yatırılır.

7) İşsizlik sigortasından yararlanmaktaysanız kursa katılmanız halinde işsizlik sigortası ödemeniz kesilmez. (Hak ettiğiniz kadar işsizlik ödeneğini ve kursa katıldığınız her gün için 20,00 TL’yi almaya devam edersiniz.)

8.) Kursa başlamadan önce kuralları bildiğinize ve kurallara uyacağınıza dair “Taahhütname” imzalamanız gerekmektedir.

9.) Doğru mesleği seçtiğinizden emin olunuz! Kursa katılmanız halinde; aynı meslekte hiçbir zaman, farklı meslekte ise 2 yıl geçmeden hiçbir şekilde başka bir kursa katılamazsınız. Ancak istihdam garantili, alınan mesleki eğitimin devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde ya da aynı mesleği geliştirmeye yönelik üst düzeyde bir kurs olması koşuluyla, kurslardan üç kez yararlanılabilir.

10.) Kurslardan mezun olan kişiler aynı meslekte veya alanda olmak kaydıyla İşbaşı Eğitim (staj) Programlarına devam edebilirler. Bu durumda, Kurs ve İşbaşı Eğitim (staj) Programlarının toplam süresi takvim günü olarak altı ayı geçemez.
11.) İşsizlik Sigortasından yararlanmaktayken geçerli bir gerekçe sunmadan katıldığınız kursu bırakmanız halinde bu tarihten itibaren işsizlik ödeneğiniz kesilir.

12.) Program süresi boyunca “bakmakla yükümlü olunanlar dışındaysanız genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminiz” İŞKUR tarafından karşılanır.

13.) Kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olmanız halinde MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilir.

Önceki MakaleErken / Genç Yaşta Saç Beyazlaması Nedenleri, Nasıl Önlenir
Sonraki MakaleAdriana Lima Antalya Defilesi Resimleri, Fotoğrafları Video 2013

43 Yorum Yapıldı

 1. Merhabalar bu kursa kayit olup kendimi yetistirmek istiyorum hep evde sıkıldım ve kendimi gelistiremedim kendimi gelistirip is sahibi olmak istiyorum nasil katilabilirim lutfen geri donus yapin lutfen

 2. Gerckten ihtiyacim var kisa surede baslamam lazim yardim edin lutfen bi bilgi verin mülakatla giris yapiliyomus nezaman hangi kurslar var cevaplarinizi bekliyorum

 3. Acil is ariyorum meslek egitim kurslari varmis mulakatla girilebiliyomus ama benim hiç bi bilgm yok acil ise ve meslegede ihtiyacim var kurs hakkinda bi bilgi istiyorum lütfen yardmci olun

 4. Arkadaşlar soruma cevap verirseniz sevinirim ben şimdi busmekten bilgisayar sertifikası belgesi aldım açıköğretim lisesi okuyorum 19 yaşındayım şuan işkur a gidip kayıt olsam iş bulma gibi bir imkanım var mı

 5. Selam. Ben azeri vatandaşıyım. Türk uyruklu vatandaşla evliyim. 2 senedir adanada yaşıyorum. Kesici tc numaram var. Oturma iznim var. Sormak istediyim yabancı uyruklar kurslariniza katıla bilirmi?

 6. Sayın iş kur yetkilileri kamudan emekliyim sitenizi inceledim önceliğiniz tabiki işsiz olanlara, ama neden emekli olanlar kurslarınızdan faydalanamıyor ve onlara hayat şartlarının zor olduğu bu dönemde neden iş imkanı sağlanamıyor

 7. Iyi gunler bende cocuk gelisim muhasebe yada satis danismanligi kursuna gitmek istiyorum ankarada keciorende ikamet ediyorum ne zaman acilir bu kurslar lutfen cevap yazarmisiniz

 8. ben 50 yaşındayım annemin maaşının 300 tlsini devlet verdi bana yetmiyor bu yüzden iş imkanı olan bir kursa gitmek istiyorum yaşıma uyuyorsa çocuk gelişimi veya aşçılık kurslarından birine gitmek istiyorum yaş müsait değilse bu 16 yaş üstü meslek edinme kursları niye veriliyor lütfen bana acil cevap verin çok zor durumdayım anlıya canız gibi saygılarımla

 9. slm sayın işkur yetkilerim ben işsizlik ödeneği alıyorum o para ile hayatımızı idame ettiriyoruz ne yazıkki bir kaç ay sonra ödenek bitecek bana turhalda ücret alabileceğim işkurslarından faydalanmamı sağlaya bilirmisiniz şimdiden ilğinize teşekkür ediyor sağılar sunuyorum slmlar

 10. işkur meslek edindirme kurslarına genelde bayanlar katılıyor neden sorarsanız iş kurun verdıyı günluk 20tl sertıfıka hıkaye kurs bıttıyınde iş miş aramıyolar yazık

 11. Merhabalar. Ben yabanci uyruklu T.C vatandasiyim, ana dilim kazakca ve rusca cok iyi derecede bilyorum. 4 senelik ogretmenlik okudum. Lojistik kursuna gitmek istiyorum veya cocuk gelisim nezaman acilyor?

  • ben çocuk gelışim kurs eyıtımını alacağınıza inan mıyorum bir bayan ev hanımı çocuktan anlamıyosa o insan kursa eyıtım için gitmıyor 20tl nın peşinde iyi para

 12. Benim çocukluğumdan beri çizim yetenegim vardı, fakat ilkokuldan sonra okuma imkani verilmediği için , içimde bir ukte olmustur.44 yaşındayım simdiden sonra bu becerimi degerlendirebilirmiyim.artik evde oturmak istemiyorum, bununla ilgili kursunuz varmı.? Olursa memnun olurum

 13. ben estetisyenlik yani cilt bakımı makyaj kurslarınıza katılmak istiyorum .Ama sizin şartlarınızad işsiz olup si gortası bağkuru olmayan girebilir diytor işsizim ve bağkurumu ablam ödüyor bu bana ve benim gibilere haksızlık işim olsun istiyorum ve bu kuralın değişmesini ümit ediyorum işsizlik ücreti alana kurs veriyorsunuz benim gibi para kazanamayan insan kurs vermiyorsunuz rica ediyorum lütfen bizlerede şans verin

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz