Bilimsel Bir Problemin Çözümünde İzlenecek Yol, Basamaklar

12
264

Bilimsel bir problemin çözümünde izlenecek yol,

1-Problemin tespiti ve sınırı : Neden niçin ve nasıl sorulan sorularak problemin tespiti yapılır ve sınırları çizilir.

2-Veriler: Problemin çözümü için gerekli bilgi ve belgelerin toplanmasıdır. Bunun içinde önceden deney ve gözlemler yapılır.

a-Deney : Doğada kendiliğinden meydana gelen veya gelebilecek olayların laboratuar şartlarında yeniden denenmesi olayıdır.

b-Gözlem ; Olayları ve varlıkları müdahale etmeden belli bir plana ve sıraya göre incelemedir. Gözlem ikiye ayrılır.

Nitel gözlem : Herhangi bir olayla ilgili olarak sayı ve miktar belirtmeden , herkese göre değişebilen kavramlarla ayırt edici özellik bildiren gözlemlerdir . ” Nedir? ” sorusuna yanıtlar aranır . Güvenilirliği az olduğundan bilimsel bir yöntem olarak kullanılmaz .

örneğin:

O Çocuğun idrarı sapsarıydı.

O Rüştü çok iyi bir kalecidir.

O Sıklamen çiçeğim sırık gibi uzadı..

Nicel gözlem : Herhangi bir olayla veya konuyla

ilgili olarak sayı ve miktar bildiren , ölçmeye dayanan bilimsel gözlemlerdir.” Ne kadar?” sorusuna yanıt verebilir

Örneğin ;

O Kanında hiç alkole rastlanmadı. O Kalbi, dakikada 80 kez çarpıyordu . O Bir kadın ömrü boyunca 400 yumurta yumurtlar.

3-Hipotez : Herhangi bir problemin geçici çözüm yoludur .. Güvenilirliği en az olan bilimsel olgudur. Üzerinde tartışılabilir çürütülüp atılabilir.

İyi bir Hipotezin özellikleri

– Eldeki veriler doğrultusunda olmalı

– Tüm verileri açıklamalı , ilgili veriler arasında bağlantılar kurmalıdır.

– Soru ve tahminlere açık olmalıdır.

-Probleme geçici çözüm getirmiş olmalıdır.

– Yeni gerçeklere açık ; deney , gözlem ve kontrollü deneylerle ispatlanabilmelidir.

– Daha önce çözülmüş veya çürütülmüş olmamalıdır..

4-Tahminlerde bulunmak : Akla ve mantığa uygun olarak , eldeki veriler doğrultusunda  gelecek veya olabilecek bir olayı kestirme, düşünme, yaklaşık olarak  hesap  etme  olayıdır   “Eğer   ise  ………….. dır” kalıbına uyar. Tahmin cümlesi ; eldeki verilen kapsamalı ve yem tahminleri içermelidir.

5-Kontrollü Deneyler : Deneyi etkileyen faktörlerden birini sabit tutmak suretiyle yapılan deneylerdir. Bize karşılaştırma, kıyaslama imkanı verir. Kontrollü deneyler hipotezin doğruluğunu kanıtlıyor ve bu herkes tarafından aynı sonuçlarla tekrartanabılıyorsa buna ” gerçek” denir.

6-Teori (Kuram) : Doğruluğu konusunda kuşku duyulan , gözlem ve deneylerle denenmiş, desteklenmiş hipotezlerdir. Tartışılarak , üzerinde değişiklikler yapılabilir.

Örneğin ; Modem atom teorisi , Biyogenez teorisi ve Evrim teorisi gibi ..

İyi bir teori;

O Daima gelişme eğiliminde olmalıdır O Yeni gerçeklere imkan tanımalıdır. O Elde edilen yeni gerçekler arasında ilgi kurmalıdır.

7-Kanun (Yasa) gerçek : Herkes tarafından aynı sonuçlarla tekrarlanabilen gözlemlere gerçek adı veriler. Teorilerde her yeni bulguya yeniden cevap verebiliyorsa geniş bir geçerlilik kazanır ve kanun haline gelir. Kanunlar tartışılamaz ve atılama.

Önceki MakaleOrtadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bölümleri Taban Puanları 2013-2014
Sonraki MakaleBilimde Kullanılan Yöntemler Nelerdir ?

12 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz