Çevre Etiği, Eko-sosyalizm, Eko-feminizm nedir, tanımları

0
133

Çevre Etiği, Eko-sosyalizm, Eko-feminizm tanımları.

Çevre Etiği: İnsanların doğal çevreleri ile ilişkilerinin içinde bulunduğu toplumun değerleri ve kuralları çerçevesinde nasıl şekillenmesi gerektiği, insanın nelere ve kimlere karşı sorumlu olduğu gibi konularla ilgilenmektedir.

Çevre etiği, insanların doğa ve doğa unsurları ile olan ilişkilerinde ve çevreyle ilgili kararlarda, etkili olabilecek her türlü tutum ve davranışları irdeleyen bir disiplin olarak tanımlanır.

Çevre etiği insanın doğa ile ilişkisinin nasıl olması gerektiğini anlamaya ve anlatmaya çalışmaktadır.

Eko-sosyalizm: Genellikle Marksist ilkelere dayanır. Kaynak gereksinimi, kaynak kıtlığı, aşırı nüfus artışı gibi kavramlardan oluşur. Varolan toplumsal düzeni eleştirir, devletin denetim, dar milliyetçilik gibi kavramlara karşı çıkar.

Eko-feminizm: Feminizm kadının özgürlüğünü ekolojik akımların da doğanın özgürleşmesini savunuyor olması bu iki hareketi özgürlük ekseninde buluşturur. Ataerkil toplumlarda kadın doğa yerine konulmakta ve doğaya yapılanlara benzer eylemlere mağruz kalmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here