Edirne Hakkında Kısa Bilgi

0
55

edirneMemleketimizin  Avrupa topraklarında bulunan bir ilimizdir, Coğrafi   bölgeleri­mizden Marmara bölgesinin Ergene bölü­münde yer alır.

Kuzey kesimleri aynı bölgenin Istranca bölümüne taşar. Vilâyetin topraklarını ba­tıda Yunanistan, kuzeyde Bulgaristan top­rakları kuşatır. Güneyden Ege denizi (Saros körfezi) ile komşu olan Edirne vilâyetinin güneydoğusunda Çanakkale vilâyetine bağlı Gelibolu Yarımadası, doğusunda ise Tekir­dağ ve Kırklareli vilâyetleri bulunur. Yüzöl­çümü 6 482 km2 dir. Bu durumu ile Edirne, Türkiye’nin en kuzeybatısına düşer. Tama­mı Avrupada olan üç vilâyetimizden biridir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here