Enzimlerin Özellikleri Hakkında Bilgi ( Maddeler Halinde )

4
150

Enzimlerin Genel Özellikleri

Enzimler aktivasyon enerjisinin değerini dü­şürürler.

Girdikleri reaksiyonun hızını artırırlar.

Tepkime sonucu enzimlerin miktarı değişmez. Çünkü reaksiyonda tüketilmezler.

Reaksiyonlardan değişmeden çıktıkları için tekrar tekrar kullanılabilirler.

Enzimatik reaksiyonların çoğu tersinirdir. Ya­ni reaksiyonu tersine de yürütebilirler.

Her enzim belirli bir sıcaklıkta maksimum hızda çalışırlar.

Bazı enzimler (Sindirim enzimleri) hücre dı­şında da aktiftirler.

Her reaksiyon için özel bir enzim vardır.

Her enzimin birlikte çalıştığı bir kofaktörü (koenzim) vardır.

Her enzimin yapımı bir gen tarafından kont­rol edilmektedir. Gen yapısının bozulması enzim yapımını engeller (mutasyon).

Her enzim belli bir pH derecesinde daha iyi çalışır.

Substrat yüzeyinin artırılması enzim aktivi-tesini artırır.

Enzimatik reaksiyonların hızı çevresel fak­törlerden etkilenir.

Enzim, substratın yüzeyinden etkilemeye başlar. Buraya substratın aktif bölgesi denir.

Enzimler hücrede takım halinde çalışırlar.

Bazı enzimler gerekli yerlere özel kanallarla taşınırlar.

4 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here