Hz. Muhammed Dönemi Kısaca

0
212

Hz Muhammed Dönemi

İslam peygamberi Hz Muhammed 571 yılında dünyaya gelir ve 610 yılında peygamberlik ile müjdelenir. Bu tarih İslamiyet’in başlangıcı kabul edilir ve Hz Muhammed dönemi olayları da bu tarihten sonra farklı bir boyuta ulaşır. Kendi doğduğu yer olan Mekke’de eziyetlerin ve zulmün iyice artması neticesinde 615 yılında Habeşistan’a ilk hicreti gerçekleştirir. 616 yılında ekonomik boykota maruz kalınır ve bunun neticesi olarak Akabe Biatları ile Medine’de dostlar edinilir. Baskı çok fazla boyuta ulaşınca da 622 yılında Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret ederler.

Hz Muhammed Dönemi ve Savaşlar

İslam’ı yaymak adına yapılan bu hicret neticesinde Medine’de hayli güçlü hale gelen Müslümanlar artık savaşacak duruma gelirler. Hz Muhammed dönemi içinde yer alan savaşların ilki 624 yılında Bedir’de yapılır. Bu savaşı bir yıl sonra 625’te yapılan Uhud muharebesi izler. Ardından Hendek savaşı ve 628 yılında Hudeybiye Antlaşması gelir. Tüm bu gelişmeler sonrasında ise 630 yılında Mekke fethedilerek İslam Devleti kurulur ve Hz peygamber 632 yılında vefat eder.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here