İnsanlığın geleceğini tehdit eden sorunlar

0
85

İnsanlığın geleceğini tehdit eden sorunlar nelerdir?

-Küresel ısınma,
-Aşırı yoksulluk ve açlık,
-Hızlı nüfus artışı ile birlikte gıda konusunda yaşanacak olan sıkıntılar,
-İşsizlik sonucunda ortaya çıkacak olan ekonomik kriz,
-Hızlı nüfus artışının getirdiği bir sonuç olarak salgın hastalıklar, hastanelerin yetersizliği.
-Savaş,
-Terör,
-Enerji kaynaklarının tükenmesi,
-Yeraltı ve yer üstü gıda kaynaklarının tükenmesi,
-Temiz su kaynaklarının tükenmesi,
-Su savaşlarının başlaması,

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here