Islahat Nedir, Islahat Fermanı Maddeleri

0
105

ıslahat fermanıIslahat fermanı nedir ve ıslahat fermanı ile ilgili kısaca özeti ve maddeleri.

Islahat Nedir

Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform.

Islahat Fermanı Maddeleri
Osmanlı Devleti, 1853-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırın Savaşı’nın sonlarında Paris’te yapılacak görüşmelerden önce Avrupalı devletlerin yardımını almak amacıyla 18 şubat 1856 tarihinde Islahat Fermanı’nı ilan etti. Bu fermana göre ;

-Azınlıklar inançlarında serbest olacak ve hiç kimse inançlarından dolayı küçümsenmeyecek ve mezhep değiştirmeye zorlanmayacak,
-Gayrimüslimler de askerlik yapacaklar, fakat isterlerse bedel ödeyerek askerlik görevini yapmış sayılacaklar,
-Osmanlı tebaası olan bütün toplumlar serbestçe hastane, okul ve ibadethane açabilecekler,
-Cizye vergisi kaldırılacak,
-Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki davalara bakmak amacıyla Nizamiye mahkemeleri kurulacak,
-Avrupalı devletler ıslahat Fermanı’nı dikkate alacaklar,
-Azınlıklar serbestçe ticari faaliyette bulunacak ve mal mülk sahibi olabileceklerdi.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here