Katı maddeler sesi neden yüksek iletir

0
151

Katı maddeler sesi neden yüksek iletir, katı maddeler sesi neden çok iyi iletir, katı maddelerin ses iletkenliği, katı maddeler sesi neden fazla iletir.

Katı maddeler sesi çok iyi şekilde iletir bunun sebebi tanecikli yapılarının arasındaki boşlukların en az olmasından yani daha sıkı maddeler olmasından kaynaklanmaktadır.

Sıvı maddeler ise sesi katılara göre daha yavaş iletir, bu da tanecikli yapılarının katılara göre daha boşluklu olmasından dolayıdır.

Gaz maddeler ise, sesi en yavaş ileten maddelerdir. Gazlar Sıvı ve katı maddelere göre sesi en yavaş şekilde iletirler.

Bunun sebebi de gazların tanecikli yapıları arasındaki boşluğun diğer maddelere göre fazla olmasından dolayıdır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here